Trygghetsjouren dygnet runt: 0176-104 04

Trygghetsjouren


Trygghetsjouren svarar dygnet runt. Jouren kan ge råd och stöd, tar emot trygghetslarm och utför akuta hjälpinsatser under natten med hjälp av deras nattpatruller. Under dagen så är det utföraren som åker på trygghetslarm. I Norrtälje innebär det att när trygghetsjouren larmas av brukaren så ringer larmet upp till oss, berättar om ärendet så åker vi sedan på larmet. Enligt avtal med beställaren i Norrtälje Kommun gäller 1 timmes inställelsetid efter att vi har mottagit larm från Trygghetsjouren. Oftast är vår personal ute på fält och i närheten av din bostad.

Viktigt att notera

Notera att Trygghetslarm inte ersätter Räddningstjänst, 112 SOS LARM. När trygghetsjouren tar emot ditt larm ska de också kunna göra en första bedömning om de behöver larma SOS eller inte. Om Trygghetsjouren bedömmer att så inte är fallet meddelar de vidare till hemtjänsten. Hemtjänsten kan dock göra bedömningen att SOS LARM ska larmas.

Trygghetslarm är inte en tjänst för utökade insatser inom hemtjänsten, försenad personal och liknande. Larmet ska användas med sunt förnuft så att du känner dig trygg i ditt hem.

Råd och stöd

Samtal och förmedling av kontakt till hemtjänstpersonal samt övrig sjukvård.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad. När du larmar är det trygghetsjouren som tar emot och förmedlar ditt larmanrop så att du snabbt får hjälp.

Nyckelhantering

För att tjänsten Trygghetsjour ska fungera måste vi ha tillgång till en nyckel för att komma in i din bostad vid larm, t.ex om du har ramlat i ditt hem. I samband med ditt bistånd ger du oss tillgång till denna nyckel så att vi eller larmet vid behov kan ta oss in i ditt hem.

Biståndsbedömning under icke kontorstid

Trygghetsjouren kan fatta tillfälliga biståndsbeslut vid akuta hjälpbehov.

Ansöka om trygghetslarm

För att få trygghetslarm behöver du ett biståndsbeslut. Kontakta en biståndshandläggare på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för mer information om hur du ansöker om trygghetslarm.