Skattereducerad omsorg

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Sedan januari 2017 är du nu möjligt för dig att få 50% skattereducerad omsorg och service utan inblandning av kommunens biståndsavdelning. Du kan även blanda privat och offentligt finansierade tjänster.

Lugn&Ro Privat Omsorg

Vi erbjuder skattereducerad Lugn&Ro Privat Omsorg för privatbetalande i samtliga kommuner i Stockholm Norrort och i Stockholm.

Det är ditt val även här.


Ring oss om du vill veta mer.

020 - 118 118Guldentrén för alla

Vi håller ihop din vård och omsorg.

Lugn&Ro arbetar personcentrerat med hög kontinuitet där vi alltid tillsammans med dig koordinerar din vård och omsorg. Så når vi en tillgänglig trygghet.

Hur fungerar skattereducerad omsorg?

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Det är inte helt enkelt att förstå vad som är privat omsorg och inte privat omsorg. I kundvalen (LOV) runt om i Sverige kan man välja privata utförare för den kommunalt finansierade hemtjänsten. Men idag kan man också välja omvårdnadsinsaster eller service insatser och betala allt själv helt privat med skattereduktion.

Kommunalt finansierad hemtjänst - kommunens eller av privat utförare

När du är i behov av hemtjänst erbjuder de flesta kommuner hemtjänst utförda av kommunen själv eller av ett privat företag. Oavsett dit val av utförare är hemtjänsten finansierad av kommunala skattemedel. För att får kommunalt finansierad hemtjänst måste kommunens socialtjänst eller biståndsavdelning först bedöma och bevilja dig stöd. Bedömningen innebär i praktiken att stödet ska vara skäligt och att ingen annan hjälp finns att få. Du måste även betala för detta stöd. Det du betalar är lite olika i just din kommun och beror på vilken typ och omfattning av stödinsatser du erhåller.

Privat finansierad omsorg som RUT-tjänst

Du kan naturligtvis alltid betala fullt pris till ett företag att utföra de tjänster som du önskar i ditt hem. Från och med 1 jan 2017 beviljar Skatteverket 50% skattereduktion för personlig hjälp och omsorg s.k RUT-tjänster. Om du redan har biståndsbedömd hemtjänst kan du inte få skattereduktion för exakt samma insatser, men du har alltid rätt att lägga till insatser även om det är samma typ av tjänster. I praktiken innebär detta att du kan välja privat omsorg till halva priset och du behöver inte gå via den kommunala socialtjänsten för bedömning av ditt ärende.

Du kan blanda kommunalt och privat finansierad omsorg

Du kan kombinera kommunalt finansierad hemtjänst med vilka RUT-tjänster som du önskar. Exempelvis kanske du vill ha mer omsorg än vad du är beviljad av din kommun och du kan därför köpa till några extra timmar omsorg.