Att få en demenssjukdom skapar ofta stor oro hos den drabbade och dess anhöriga. Misstanke om demenssjukdom kräver professionell utredning och hantering. Vårt multi-professionella demensteam utreder och bringar bättre ordning i vardagen för den som har sjukdomen eller vid misstänkt demenssjukdom. Att hålla ihop hela vården och omsorgen är särskilt viktigt i demensvården och likväl att arbeta personcentrerad med i synnerhet hög kontinuitet tillsammans med den demenssjuke. 

Lugn&Ro Demensteamet
I vårt demensteam ingår alla de kompetenser som behövs för den med misstänkt eller konstaterad demenssjukdom.