Svenskt Demenscentrum

Lugn&Ro Demens

Socialstyrelsen finansierar och är uppdragsgivare till Svenskt Demenscentrum som är uppbackat av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. De är en länk för alla intressenter inom demensvården. De arbetar för att:

samla in, strukturera och sprida kunskap

sammanställa utvärderingar och forskningsresultat

kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning

underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

Både för dig som anställd hos Lugn&Ro och du som kund eller anhörig finns mycket matnyttig information du kan läsa på deras hemsida.

HemsidaSvenskt Demenscentrum

Utbildning inom demens

Lugn&Ro Demens

För alla anställda på Lugn&Ro är det obligatoriskt att genomföra Svensk Demenscentrum´s kurs Demens ABC. Det gäller oavsett tidigare utbildningsnivå. Även anhöriga uppmuntras att följa kursen och oavsett vem som vill gå kursen finns vi där för att hjälpa till att komma igång.

I korthet är kursen en helt webbaserad utbildning och det krävs inga förkunskaper att går kursen. Vi på Lugn&Ro har bedömt att kursen passar även bra att genomföra för anhöriga.

Kursen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Det centrala i utbildningen är att förstå vad som menas med personcentrad vård och omsorg dvs se människan bakom sjukdomen. Det är personen som är fokus i vård och omsorg och inte sjukdomen i sig.

Kursen innehåller 10 kapitel med ca 20-30 minuter per kapitel med kunskapstester. Vid avklarad kurs erhålles ett diplom.

DEMENS ABCUtbildningsportalen