Demensteamet

Lugn&Ro Demens

Vårt demensteam är sammansatt av en bred grupp av kompetenser som ser signaler vid misstanke om demens, utreder vidare och kan diagnostisera och fastslå sjukdomen, behandla samt stödja i vardagen. Vid konstaterad demenssjukdom kan vårt team göra riskbedömningar i hemmet och ordna med hjälpmedel, hantera vardagliga omvårdnadsinsatser som är individuellt anpassade och ge annan stöd och rådgivning för den sjuke och dennes anhöriga. Centralt vi god demensvård och omsorg är att tillgodose en personcentrerad omsorg av hög kontinuitet där alla kompetenser är samordnade i framförallt primärvården. Så arbetar Lugn&Ro Demens.

Personcentrerad omsorg

Att arbeta i små lyhörda team är viktigt i hemtjänsten och i synnerhet när teamet ska stödja vid demenssjukdom och möta den med demenssjukdom på dennes villkor med fokus på personen istället för diagnosen. Den med demensjukdom och anhöriga har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög kontinuitet.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning som gjort år efter år har vi högst personaltäthet. Personalen vet på så sätt vad som ska göras hos den med med demenssjukdom. 


Samordning

Lugn&Ro samordnar vården och omsorgen mellan vårdgränser som t.ex primärvården, hemrehab och hemsjukvård


Kompetenser

Demenstteamet består av geriatriker, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, arbetsterapeut, sjukgymnast och socialpedagog. Samtliga är väl insatta i vård och omsorg av patienter med demenssjukdomar.


Vårdcentral

Vår vårdcentral med primärvårdens resurser inklusive seniormottagning (äldrecentral) är även tillgänglig i hela Stockholms Läns Landsting.