Redaktionell policy

www.lugn-och-ro.se legalt

Våra policies i sin helhet

Lugn&Ro Vård och Omsorg legalt

Varje policy bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.


Vår redaktionella process

Förtroende är något man förtjänar och vi på Lugn&Ro delar gärna med oss av hur vi skapar vårt innehåll på hemsidan. Vi sticker inte under stol med att vi är en verksamhet som är vinstdrivande men för den saken skull kompromissar vi inte med den kvalitet vi utlovar, att våra produktbeskrivningar är korrekta, aktuella och sanningsenliga och likväl våra artiklar.

Vilka är vi?

Vi som grundat Lugn&Ro har varit verksamma inom vården i decennier. Medgrundaren Roger Svensson har en PhD inom cancervården (Medicinsk strålningssfysik) och tidigare varit forskningsgruppledare på Karolinska Institutet och numera verksam inom primärvården och utvecklar även e-hälsotjänster i BraineHealth. Medgrundaren Sirpa Rissanen har varit verksam inom äldreomsorgen i över 30 år med aktivt arbete hso brukarna och som chef och ledare. Medgrundaren Isabella Svensson har under många år varit chef inom primärvården och samtidigt implementerat en rad av olika e-hälsotjänster för patienter. Omkring Roger och Isabella finns ett team av läkare, specialister och annan vård- och omsorgspersonal samt utvecklare där flera sitter i styrelsen eller i advisory board vilka alla är med och granskar våra artiklar och nyttan med våra hälsotester. Du kan läsa mer vilka vi är under avsnittet om oss.

Våra artiklar är samlade under Lugn&Ro Academy

Vi samlar mer djuplodande information under Lugn&Ro Academy där våra artiklar är lättfattliga och begripliga. Vanligtvis refererar vi till dessa artiklar under våra produkter. Visst kan våra rubriker ibland vara lockande för vi vill gärna att du läser våra artiklar. I artiklarna återges sedan alltid våra källor. Ibland blir vi inspirerade av utländsk material och sätter sedan samman dessa och anpassar för den svenska marknaden, demografin och epidemiologiska skillnader. I alla artiklar refererar vi alltid till förstahandskällor. Om du läser påståenden från oss som inte har en referens eller undrar över något som du tycker är otydligt kan du alltid meddela oss så ska vi förbättra information och underbygga den bättre. Vi tar gärna emot feedback och alla typer av förfrågningar.

Vår respekt för dig som inhämtar kunskap

Vi är ett kommersiellt företag som säljer tjänster till personer som vi tror har nytta av våra tjänster. Tonen i vårt språk, åtminstone på själva produktsidorna, får då ofta en lutning mot det kommersiella språkets dramaturgi som ofta är lockande och spännande för att sticka ut gentemot våra konkurrenter. Vi tror att du som konsument idag på nätet är van vid det. Men det som är viktigt i detta sammanhang är att vi aldrig kompromissar med sanningshalten i våra artiklar och att artiklarna är granskade (med grönt äpple) där granskare, författare och utgivningsdatum finns angett. När denna kvalitetsstämpel inte finns på en artikel ska den alltid betraktas som en vanlig blogg (med åsikter). Vi använder oss också av tertiär information men då stämplar vi det med ett rött äpple.

Kortfattat: Grönt äpple = mycket hög kvalitet, rött äpple = kan ha hög kvalitet men vi har inte granskat bakomliggande källor. Inget äpple alls = åsikter

Våra granskning av artiklar

Våra artiklar är alltid granskade av av omvårdnaskunnig personal eller medicinsk kunnig personal och bär med sig källhänvisningar. Lejonparten av de som författar eller granskar artiklarna är intressenter i Lugn&Ro,  Citikliniken Labs, Citikliniken eller BraineHealth. De kan arbeta o omsorgen eller på vår kliniska mottagning, sitta i styrelsen eller i vårt advisory board. Legitimerad personal är alltid certifierade av Socialstyrelsen i sitt utövande som medicinsk expertis. Socialstyrelsen utövar tillsyn. Varje artikel du läser 

  • har en namngiven författare, 
  • är granskad av namngiven av omvårdnaskunnig eller medicinsk expertis, 
  • har referenser till vetenskapliga publikationer eller annat som stödjer innehållet och
  • har en datumstämpeln när den är publicerat. Datumstämpeln är också viktig eftersom artikeln gäller för den kunskap som fanns tillgänglig vid utgivandet. 

Om inte alla fyra kriterier är angivna för artikeln ska du betrakta artikeln mer eller mindre som blogg och inte en granskad publikation från Lugn&Ro Academy 

Välgörenhetsarbete

Grundarna till Lugn&Ro driver en verksamhet som heter inEmpathy.org. Vår välgörenhets-organisation inEmpathy är liten, men driver ett viktigt arbete att göra världen bättre för de som har det sämre ställt. Inempathy är helt fokuserad på att göra effektiva e-hälsotjänster för utvecklingsländer och samarbetar med BraineHealth. En del av vår vinst från Lugn&Ro går oavkortat till inEmpathy. Ibland kan du erbjudas produkter där en del av produktens försäljningspris oavkortat går till inEmpathy.

Avslutningsvis önskar vi dig en trevlig läsning av våra artiklar.

Lugn&Ro

Här kan du läsa mer om våra specifika partners

inempathy.org
citikliniken
brainehealth