Företagspolicy

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Lugn&Ro Sverige Omsorg levererar tjänster och produkter inom sjukvård, omsorg och hushållsnära tjänster. Vi vill aktivt bidra till att skapa mervärde och framgång hos våra kunder och medarbetare. Det är därför viktigt för oss att värna om kvaliteten på våra tjänster och produkter, vår arbetsmiljö samt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minimera vår negativa miljöpåverkan. En grundförutsättning för att detta ska lyckas är en god ekonomisk lönsamhet och ett ständigt förbättringsarbete inom samtliga områden kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Vår vision tillgänglig trygghet ska genomsyra hela organisationen samt ge stöd och vägledning i vårt förbättringsarbete. Lugn&Ro Omsorg har därför upprättat ett antal principer för arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kunden i fokus

Kundens och samhällets behov är grunden i vår verksamhet. Därför är det viktigt för oss att kundens välbefinnande står i centrum och att vi tar hänsyn till detta i samtliga aspekter. Därför är våra medarbetares arbetsmiljö och hanteringen av våren jord viktig för Lugn&Ro Omsorg.

Hög ambitionsnivå

Vi är övertygade om att vägen till hög kvalitet, tillgänglighet och trygghet går via ett levande förbättringsarbete. Därför betraktar vi lagar, förordningar och andra bindande krav som en miniminivå och utmanar oss ständigt med att sätta nya ambitiösa mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att leverera högkvalitativa trygga tjänster, men också för att ge en god och trygg arbetsmiljö samt en hållbar miljöprestanda.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster i alla steg. Därför ställer vi inte bara höga krav på oss själva, utan även på våra leverantörer och underentrepenörer.

Dessa principer ansluter till Lugn&Ro Omsorgs övriga värderingar och policys som alla strävar mot att leverera tillgänglig trygghet för våra produkter och tjänster inom vård, omsorg och hushållsnära tjänster.

Våra policies i sin helhet

Lugn&Ro Vård och Omsorg legalt

Varje policy bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.