Vi har en livsviktig uppgift

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Vi tar den på allvar.

Lugn&Ro skapar en vård och omsorg som ger dig och dina anhöriga en tillgänglig trygghet. Därför håller vi samman primärvården i vårdcentral, hemsjukvård, hemrehab och hemtjänst. Inte minst har vi anpassat en särskild mottagning för våra äldre 75+. Lugn&Ro utvecklar parallellt tillgänglighetsanpassade digitala lösningar.

Vi är långsiktiga ägare

Vi, familjen Svensson Rissanen, är långsiktiga ägare och har sedan verksamhetsstart arbetat med fokus på en personcentrerad sammanhållen trygg och tillgänglig vård och omsorg.

Transparens och öppenhet

För att stärka allmänhetens förtroende för vård och omsorg i privat regi har vi med Vårdföretagarna ingått en överenskommelse kring transparens och öppenhet i vård och omsorg. Där presenterar de viktigaste basfakta om vår verksamhet som t.ex våra auktorisationer, antal brukare/patienter och anställda. Kompetensprofiler med mera samt ekonomiska data som t.ex årsredovisningar.

Självdeklaration och iso-certifieringar

Under transparens och öppenhet kan du också läsa vår självdeklaration om vårt ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse samt om våra certifieringar inom kvalitet och miljö.

Vi tar socialt ansvar

Vi arbetar med människor för människor och engagerar oss i vårt samhälle både lokalt och globalt.

Vi anser att hög kvalitet hänger ihop med en god arbetsmiljö där alla arbetar systematiskt och är delaktiga.

Vi tar ansvar för bygden och det lokala via generationsbryggor,  genom att stå på en god värdegrund, genom återföring av skattemedel och i allmänhet med en god lokal arbetsmarknadspolitik.

Inom kvalitet arbetar vi med innovativa koncept för att förebygga en god hälsa och i små personcentrerade team för att skapa kontinuitet och trygghet.

Vi tar ansvar för miljön med ett långsiktigt miljöarbete där vi är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Vi arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och män med lika rättigheter.

Vi tar ett globalt ansvar där vi kanaliserar vårt globala ansvarstagande via ett egenutvecklat koncept inEmpathy.org