Policies för din trygghet

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Våra policies är deklarerade för din säkerhet och trygghet skull.

De följer ett regelverk enligt Dataskyddsfördningen (GDPR) så att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt samt att vi är öppna och transparenta med vad vi gör med dessa personuppgifter t.ex vid lagring av personuppgifter, åtgärdar brister och följsamhet till andra tillhörande lagar. Exempel på det kan vara när du surfar på våra hemsidor, blir medlem och handlar på vår hemsida. I samband med detta adderar vi även andra policies som t.ex en redaktionell policy. Eftersom vi arbetar inom vård och omsorg är vår verksamhet även hårt reglerat av t.ex Socialtjänstlagen, Sjukvårdslagen inkl Patientdatalagen. Vi är medvetna om att presentationen av policies kan verka byråkratisk och torr text att läsa men är där för sin helhet skull och inte minst för din trygghet skull.

Våra policies i sin helhet

Lugn&Ro Vård och Omsorg legalt

Varje policy bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.


Policies

Lugn&Ro

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Förordningen syftar främst till att ge medborgare kontroll över deras personuppgifter och är i full affekt sedan den 25 maj - 2018.

För att skydda din integritet som användare är våra tjänster i full överensstämmelse med GDPR

  • Vi använder endast dina privata uppgifter för att få denna medlemstjänst att fungera för dig.
  • Du kan när som helst avregistrera dig från dessa tjänster.
  • Du kan när som helst fråga om att hämta ur all information om dig som används för den tjänst du har anmält dig till.

Tjänsten "butik" eller "webshop" som är tillgänglig från denna webbplats har särskilda villkor. De flesta av våra policies är relaterade till butikstjänster.