Personcentrerad vård och omsorg

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Vår vård och omsorg  är personcentrerad. Det innebär att för din trygghet, säkerhet och kvalitet i vården och omsorgen håller vi samman vård och omsorg med hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering samlad i ett team med hög personaltäthet och kontinuitet. Vår vårdcentral och en seniormottagning finns under samma tak för att du som senior ska få en personcentrerad vård och omsorg med tillgänglig trygghet efter dina behov. I Norrtälje hålls dessutom vård och omsorg hemma ihop i kundvalet.

Hemsjukvården är organiserad på olika sätt i kommunerna i Stockholms Läns Landsting. Normalt ligger hemsjukvården hos vårdcentralen och omsorgen samverkar med dessa. I Norrtälje ligger hemsjukvården i kundvalet i de fall patienten har stora svårigheter att ta sig till vårdcentralen och där sjukvårdande insatser krävs under en längre tid.

Personcentrerad vård och omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög personalkontinuitet.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning som gjort år efter år har vi högst personaltäthet i t.ex Norrtälje. Personalen vet på så sätt hur du vill ha det och vad som ska göras hos dig.


Hemsjukvården

I Norrtälje Kommun har du en egen kontaktsjuksköterska i hemsjukvården som arbetar tillsammans med hemtjänsten. Exempel på insatser är medicingivning, omläggningar och injektioner.


Hemrehab.

I Norrtälje Kommun ingår vid behov även hemrehabilitering som arbetar i samma team som hemtjänsten. Exempel på insatser är förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassning och sjukgymnastik.


Trygg hemgång

Lugn&Ro har sedan 2012 utvecklad en välfungerande modell för trygg hemgång när du skrivs ut från ditt sjukhuset eller från ett rehabiliteringscentrum så att du känner dig trygg när du kommer hem.


Samordning och hög kompetens.

För att få en bra bedömning av din vård och rehabilitering i hemmet bör en god samverkan mellan kompetenser ske. Ett sådant samverkansteam består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterskor samt koordinator som är din kontaktperson. Vid behov kan även din husläkare involveras.


Koordinering

Kärnan i vår modell är att vid t.ex hemgång från sjukhus eller från ett rehabiliteringscenter att din fortsatta rehabilitering i hemmet ska fungera utan avbrott (hög kontinuitet). Vår ambition är att koordinera all den legitimerad kompetens du är i behov av. I vissa kommuner som i Norrtälje har vi haft möjlighet att bygga in alla kompetens direkt i vår egen organisation. Denna kompetens drar vi även nytta av i andra kommuner i Stockholms Län så att en koordinering mellan sluten och öppenvården ska fungera så bra som samverkan kan tillåta. I praktiken innebär detta att du som patient vid hemgången inte ska falla mellan stolarna när det t.ex gäller hjälp med mediciner, hjälpmedel eller annat stöd.


Vårdcentral och Seniormottaging

Vi finns i Norrtälje centrum med utredning, behandling, provtagning, vaccinationer, psykosocial kompetens med mera. Vi har en särskild väg för dig som är 75+, vilket innebär bättre tillgänglighet, egen vårdkontakt med mera.

Du bestämmer vem som ska komma och utföra din hemtjänst

Detta kan vi hjälpa dig med i hemtjänsten


Hemtjänsten har ett brett utbud av tjänster från alldagliga stödjande behov av serviceinsatser till personlig omvårdnad eller mer omfattande medicinsk omvårdnad.

Service


Det finns en mängd av biståndsbedömda serviceinsatser vi kan stödja dig med i din vardag. Här presenteras ett urval av dessa insatser av servicekaraktär.


 • Städning,Tvätt, Strykning, Bädd
 • Avlösning för anhöriga
 • Inköp, Matlagning, Matlådor
 • Apoteksärenden
 • Ledsagning - viktiga ärenden
 • Aktiviteter
 • Kontaktperson
 • Trygghetslarm

Omvårdnad


För ditt personliga behov omvårdnad utför personalen olika omsorgsinsatser. Här presenteras ett urval av typiska biståndsbedömda omsorgsinsatser


 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Komma i och ur säng
 • Hjälp med förflyttning
 • Annat stöd vid måltider
 • Tillsyn av olika slag
 • Promenader
 • Social samvaro

Vård


Hemtjänstpersonalen utför efter behov medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.


 • Stödstrumpor
 • Medicingivning
 • Ögondroppar
 • Omläggningar
 • PK-prover
 • Gångträning
 • Diabetes-stöd
 • Stomibyten