Hemsjukvård

Lugn&Ro Omsorg

När du inte kan ta dig till vårdcentralen och är i behov av kontinuerlig hemsjukvård så hjälper vi dig tillsammans med din husläkare eller vårdcentral. När det bara gäller en enstaka insats och inte i övrigt sammansatta behov så är det enbart din vårdcentral som tillser din hemsjukvård.

Hos Lugn&Ro Hemsjukvård är det enkelt, vi tar hand om allt detta oavsett om dina behov består av enstaka insatser (vårdvalet) eller kontinuerliga insatser (kundvalet). Vi erbjuder vårdcentral, seniormottagning, hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering. Vår ambition är alltid att hålla samman vården och omsorgen.

Personcentrerad omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög kontinuitet.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning som gjort år efter år har vi högst personaltäthet i t.ex Norrtälje. Personalen vet på så sätt vad som ska göras hos dig.


Hemsjukvården

I Norrtälje Kommun har du en egen kontaktsjuksköterska i hemsjukvården som arbetar tillsammans med hemtjänsten. Exempel på insatser är medicingivning, omläggningar och injektioner.


Hemrehab.

I Norrtälje Kommun ingår vid behov även hemrehabilitering som arbetar i samma team som hemtjänsten. Exempel på insatser är förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassning och sjukgymnastik.


Hemsjukvård i praktiken

Lugn&Ro Hemsjukvård

I vår hemsjukvård har du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar över din sjukvård i hemmet och koordinerar kontakten med övrig sjukvård och inom hemtjänsten. Såromläggningar och läkemedelshantering är typiska insatser i den basala hemsjukvården.

Lugn&Ro har integrerat hemtjänsten, hemrehabiliteringen, hemsjukvården och läkarinsatser i samma organisation.
Vår hemtjänst är därför duktig på att samverka med övriga vårdgrannar såsom primärvården så att du ska få ett så gott omhändertagande som möjligt. Vi är bra på att identifera vårdbehov eller annan hjälp du kan behöva.

Vår koordinator och/eller din kontaktperson tar därför vid behov kontakt med t.ex din vårdcentral.

På vårdcentralen finns din sjuksköterska som har lång erfarenhet av att arbeta med äldre. Vid behov och med ditt samtycke kommer hon att titta över dina mediciner och löpande bevaka dina medicinska intressen så att dina relationer med sjukhuset eller vårdcentralen löper smidigt. Hon har kontakt med din husläkare för att tillse att ordinationerna är i överensstämmelse med ditt tillstånd eller förändringar. Vanliga insatser din sjuksköterska utför är medicingivnining, insulininjektion, provtagningar, omläggningar mm.

Delegerade insatser till hemtjänsten

Lugn&Ro Hemsjukvård

Hemtjänstpersonalen utför efter behov medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Typiska delegerade insatser är:

hjälp med stödstrumpor - medicingivning - ögondroppar - omläggningar - PK-prover - gångträning - stöd med din diabetes - stomibyten