Trygg hemgång

Lugn&Ro Omsorg Norrtälje

Lugn&Ro har sedan 2012 utvecklad en välfungerande modell, inom ramen för Kommunalförbundet för Vård och Omsorg i Norrtälje, så att du ska känna dig trygg när du kommer hem från sjukhuset.

Vill du veta mer om vår modell för trygg hemgång läs mer nedan eller ring oss.


Hos Lugn&Ro faller ingen mellan stolarna

Vårdmodellen innebär att du som patient kommer att mötas av ett kompetent vårdteam vid hemgången för att säkerställa att din vård och omsorg inte faller mellan stolarna vare sig det gäller hjälp med mediciner, hjälpmedel eller annat stöd.

Trygg med hemtjänstpersonalen

Dessutom arbetar hemtjänsten i Lugn&Ro´s i små och lyhörda team nära dig så du alltid kan känna dig trygg med den personal som arbetar i ditt hem. Du har en kontaktperson hos oss och vår kontinuitet är ca 2-4 personal (max antal personer du möter under en 14-dagars period).

Högsta kompetensen ger rätt bedömning av din vård och omsorg.

Lugn&Ro´s hemgångsteam i Norrtälje innefattar högsta kompetensen för mottagandet i hemmet efter din vistelse på sjukhus som du också kommer att ha kontinuerlig kontakt med under din rehabilitering. Teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterskor samt koordinator som är din kontaktperson. Vid behov kan även din husläkare involveras.

För en Trygg och Säker Hemgång från sjukhuset: Ring oss på 0176-190 01