Integritetspolicy

www.lugn-och-ro.se

Lugn&Ro värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Lugn&Ro ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Lugn&Ro Sverige AB, org. nr 556781-2382, Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje.

Om du lämnar uppgifter till verksamheter i vårdvalet eller kundvalet som tillhör Lugn&Ro ansvarar de för dina personuppgifter.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Lugn&Ro samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra vård eller omsorg, köp, vara medlem i vår kundklubb, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information. 

Som medlem i vår kundklubb använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation och erbjudanden. Vi registrerar och hanterar eventuell bonus/poäng och skickar dig information om dessa och din bonus. Dessutom ger vi dig information om din orderhistorik samt gör det möjligt för dig att hantera ditt konto. 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

-Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering

-Möjliggöra kundservice

-Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms samt på lugn-och-ro.se

-Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling

-Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

-Följa lagstiftning i fall som ligger utanför reguljär kundservice och regleras av patientdatalagen

Dessutom behandlar Lugn&Ro personuppgifter om medlemmar i kundklubb med syfte att:

-Upprätta och hantera medlemskap

-Administrera kontot

-Förenkla kundupplevelsen med förifyllda uppgifter

-Möjliggöra kommunikation och relevanta erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar via telefon, e-post och sms

-Tillhandahålla relevanta erbjudanden och orderhistorik 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Lugn&Ro samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Betalningsuppgifter

Personnummer i förekommande fall. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras av oss i de sammanhang som rör Patientdatalagen men i övrigt av våra samarbetspartner som genomför betalningar

Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos oss utan sparas av våra samarbetspartners som står för transaktionerna.

IP-adress och information om din användning av lugn-och-ro.se och lugn-och-ro-pulsen.se

Om du är medlem i vår medlemsklub behandlas även följande personuppgifter om dig: 

Personnummer

Adress 

Dessutom samlar vi in uppgifter om dig inom ramen för ditt medlemskap till exempel information om dina order, information om ditt kontoinnehav, dina poäng/bonus, din interaktion med våra utskick samt deltagande på event. 

Vi kan även samla in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjepartstjänst. 

Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

Cookies

lugn-och-ro.se och lugn-och-ro-pulsen använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse. 

I olika digitala formulär du fyller i online används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. 

Om du inte accepterar användning av cookies på våra hemsidor kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

Läs mer om cookies

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. 

Lugn&Ro sparar personuppgifter om dig som beställande kund av våra varor i högst 2 år efter det att din order levererats. 

Personuppgifter om dig som är tillhör medlemsklubben sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning. 

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från oss kan du avregistrera dig från utskick.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Hos Lugn&Ro hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Lugn&Ro lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part såvida det inte gäller produktleverans till dig.

Lugn&Ro säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Lugn&Ro. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Lugn&Ro Sverige AB, Att: Dataskyddsombud, Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut. 

Rättelse av dina personuppgifter.

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Lugn&Ro kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

I medlemsklubben kan du logga in på Mina sidor och själv uppdatera samt komplettera uppgifter. 

Direktmarknadsföring och profilering

Lugn&Ro kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du tillhör medlemsklubben. Information om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden. 

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta kundservice eller på Mina sidor. 

Ändring av integritetspolicy

Lugn&Ro förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på lugn-och-ro.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta kundservice eller som medlem i kundklubben avsluta ditt konto på Mina sidor. 

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: kontakta@lugn-och-ro.se eller tel 020-118118 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.