Användarvillkor

www.lugn-och-ro.se

Dessa Användarvillkor reglerar din användning av webbplatsen och våra tjänster.

Dessa användarvillkor är de villkor för vilka vi (vi eller oss) gör det möjligt för dig att få tillgång till den aktuella webbplatsen ("Webbplatsen") och tjänster som är tillgängliga på eller via webbplatsen "Lugn&Ro", www.lugn-och-ro.se.

Associerade varumärken, produktnamn och samarbetspartners såsom Citikliniken, Citikliniken Hälsa, Citikliniken Estetisk Medicin, Citikliniken Labs, Lugn&Ro Vård, Lugn&Ro Omsorg, Lugn&Ro kan förekomma på olika platser på hemsidan och i vår webbshop och ska likställas vad gäller dessa användarvillkor.

Webshoppen är tillgänglig för hemsidan och specifika villkor för shoppen är då giltiga. Det är också anledningen till att de flesta av våra policies är relaterade till butikstjänster/webbshop. Dessa användarvillkor innehåller även köpevillkor, ångerrätt, reklamation med mera.

Lugn&Ro följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande. Vi är även underställda regelverket GDPR och har policies för säkerhet och din integritet samt en cookie policy enligt nedan.

Våra policies i sin helhet

Lugn&Ro Vård och Omsorg legalt

Varje policy bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och särskilda friskrivningar.


Produkter och Prenumerationer

Produkter eller tjänster som beskrivs på denna hemsida (som varierar från tid till annan) kan finnas som prenumeration med eller utan gratisperioder. Vissa produkter kan bara vara tillgängliga för vissa områden och från tid till annan.

Produkter levereras normalt när betalningen har bekräftats om inte annat leveransdatum eller leveransservice har valts.

Eftersom du kan välja olika typer av utcheckning från kassan kan villkoren vara olika där vissa är mer förmånliga än andra (Se checkout-system längre ner)

Ytterligare information om produkttillgänglighet och leveransalternativ presenteras vid beställning i förväg och / eller i förväg efter betalning har gjorts.

Om prisförändringar sker kommer du att få meddelande om det och prenumerationen avslutas om du inte vill fortsätta.

Priser

Gällande priser anges på webbplatsen.

Priserna för produkter och tjänster inkluderar moms eller är icke momspliktiga.

Lugn&Ro förbehåller sig rätten till prisändringar.

Order/Betalningar

Du får tydliga instruktioner för att navigera i orderprocessen och kommer att behöva ge oss dina personuppgifter och alla nödvändiga betalningsuppgifter.

Genom att klicka på "Köp" alternativt "Avsluta köp" alternativ "Betala nu" alternativt  "Registrera" -knappen i slutet av beställningsprocessen, dvs betalningsprocessen, samtycker du till att vara bunden av våra användarvillkor som finns i dessa användarvillkor och visas på webbplatsen.

Din beställning är att betrakta som acceptans av detta erbjudande. Vi skickar en e-postbekräftelse till dina beställningsuppgifter för att vi ska behandla din beställning via den emailadress du anger. Vi anser inte att vi är bundna av ett avtal med dig förrän vi har utfärdat denna e-postbekräftelse.

Vi accepterar inga beställningar från kunder under 18 år.

CHECKOUT - Amazon Pay

Citikliniken använder Klarnas betalningstjänst Amazon Pay.

Amazon Pay är ett av de betlaningsalternativ du kan använda i Citikliniken Shop.

För att använda Amazon Pay behöver du ett personligt konto på Amazon. Ditt personliga konto kan i sin tur innehålla olika former av betalningsalternativ.

Vår butik visar dig dina olika betalningsalternativ du har med Amazon Pay och som är kopplat till vår butik.

Om du inte har något konto på Amazon Pay kommer du att erbjudas det automatiskt vid köp i vår butik.

Olika betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Amazon Pay är

 • delbetalning,
 • kortbetalning

Gällande avgifter är de villkor du har med Amazon. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Amazon Pay kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds av Amazon Pay.

Du får tydliga instruktioner för att navigera i orderprocessen och kommer att behöva ge oss dina personuppgifter och alla nödvändiga betalningsuppgifter.

Vi behöver minst namn, e-mail och personnummer.

CHECKOUT - Klarna Butik på denna hemsida

Lugn&Ro använder Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout.

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är

 • faktura och enligt Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor.
 • delbetalning,
 • kortbetalning

Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

Du får tydliga instruktioner för att navigera i orderprocessen och kommer att behöva ge oss dina personuppgifter och alla nödvändiga betalningsuppgifter.

Vi behöver minst namn, e-mail och personnummer.

Klarna accepterar betalning med alla större kredit- och / eller betalkort, med undantag för kredit- och / eller betalkort som vi kan ange från tid till annan.

Avbryta köp

Om du av någon anledning vill avbryta din prenumeration så kan du göra det på sidan "Mitt konto"

Du har rätt att avbryta betalning när som helst där otillbörlig användning har gjorts av ditt kredit- eller betalkort av en annan person som inte agerar på din eller din representants vägnar och att återkrediteras av oss i den mån sådana belopp inte ersätts av kortutgivaren under sådana omständigheter.

Ångerrätt - 14 dagar

Dina rättigher som konsument är som följer:

 • Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
 • Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.
 • Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till kundservice@lugn-och-ro.se 
 • För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
 • Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen. Detta gäller även för prenumerationer.
 • Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål via samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp utan extra kostnader för dig.

Lugn&Ro´s Kundtjänst och Reklamationer

Om du inte är nöjd med våra tjänster, vänligen kontakta oss och vi kommer att göra allt vi kan för att ställa situationen rätt, eller, om du föredrar, ge dig pengarna tillbaka.

Eventuella klagomål bör i första hand sändas till

kundservice@lugn-och-ro.se

Vi kommer att svara inom 24 timmar på e-post

Friskrivning

Friskrivning 1. Samtidigt som vi samtycker till att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen och / eller vår tjänst är fullt fungerande och felfri, kan vi inte garantera detta och tar därför inget ansvar för eventuella fel och / eller avbrott på webbplatsen och / eller vår tjänst och friskriver oss från våra skyldigheter enligt dessa villkor och villkoren i händelse av orsak utöver vår rimliga kontroll som gör tillhandahållandet av webbplatsen och / eller vår tjänst omöjlig eller opraktisk.

Friskrivning 2. Vi tar ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försummelse.

Friskrivning 3. Med förbehåll för klausul friskrivning 2 ska vårt ansvar i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt uppstå på grund av eller i samband med din beställning hos oss vara begränsad, per krav eller serie kopplade fordringar, till en multipel av 5 gånger det pris du betalat för produkterna.

Friskrivning 4. Med förbehåll för klausulerna Friskrivning 2 och Friskrivning 3 ovan utesluter vi allt ansvar för eventuella fordringar, förluster, krav och skador, inklusive men utan begränsning, eventuella kostnader, förlust av vinst, förlust av avtal eller affärsmöjligheter, förlust av data och eventuella andra följd- eller bestraffade skador, även om vi har fått information om möjligheten för sådana skador som uppkommer direkt eller indirekt utifrån eller på något sätt i samband med din användning eller oförmåga att komma åt webbplatsen och / eller vår tjänst, oavsett om det uppstår kontrakt, skada ( inklusive vårdslöshet), enligt lag eller på annat sätt FÖRSÄKRAT att ingenting i dessa Villkor påverkar eller kommer att påverka din eller mottagarens lagstadgade rättigheter i förhållande till kvalitet, lämplighet eller beskrivning av de levererade produkterna.

Friskrivning 5. Missbruk av våra tjänster: Vi förbehåller oss rätten att vägra en order om vi anser att din användning av vår tjänst, antingen direkt eller indirekt, har något olagligt syfte eller kan orsaka nöd eller brott mot någon person.

Friskrivning 6. Vi förstår att vi enligt lag är skyldig att leverera våra tjänster som överensstämmer med kontraktet.

Kampanjkoder

Kampanjkoder måste anges i den relevanta delen av orderprocessen. Vi kan inte i efterhand tillämpa en kampanjkod på beställningar som redan är gjorda.

Kampanjkoder är vanligtvis begränsade till en användning per kund och bör inte vidarebefordras till ytterligare mottagare.

Kampanjkoder kan också ställas in till ett maximalt antal inlösen. Om vi ​​inte kan acceptera kampanjkoden du har angett kommer det att bero på att koden har löpt ut eller att den högsta inlösennivån för kampanjen är uppfylld. Detta kommer isåfall upplysas i beställningsprocessen och rabatten kommer inte att tillämpas.

Valda kampanjkoder kan vara begränsade för användning mot specifika produkter eller tjänster - detaljer om eventuella begränsningar kommer att meddelas vid den tidpunkt då vi marknadsför kampanjekoden till dig.

Kampanjkoder kan inte bytas mot kontantalternativ eller användas tillsammans med andra kampanjer.

Kampanjkoder kan återkallas eller upphävas utan föregående meddelande av någon anledning. Vi kommer att ge dig information beställningsprocessen om vi inte kan acceptera kampanjkoden du har angett.

Vi kan inte hållas ansvarig för otillgänglighet av webbplatser som kan förhindra användning av kampanjkoder.

Ändringar av dessa användarvillkor kan göras när som helst.

Citikliniken Labs kampanjkoder är endast giltiga för en medlemskapsnivå. Närmare uppgifter om sådana begränsningar kommer att meddelas vid den punkt där vi marknadsför kampanjekoden.

Generella villkor

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra villkoren för hur du till exempel tillåts få tillgång till webbplatsen från tid till annan. Vi lägger upp eventuella ändringar på webbplatsen och det är ditt ansvar som kund att läsa igenom användarvillkoren vid varje tillfälle du kommer åt webbplatsen. Ändringar kommer att träda i kraft 12 timmar efter det att en sådan ändring ligger ute på webbplatsen och alla efterföljande kontakter mellan dig och oss ska vara på de nya villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att upphöra, begränsa eller avsluta tillgången till webbplatsen och / eller våra tjänster av någon anledning när som helst.

Dessa användarvillkor ska anses omfatta alla andra meddelanden, policyer, ansvarsfrister och andra villkor som finns på webbplatsen, förutsatt att dessa villkor och villkor i händelse av konflikt mellan sådana andra anmälningar, policyer, ansvarsfrister och andra villkor råder. Om någon av dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska de återstående bestämmelserna förbli i kraft.

Vi ska se till att vi uppfyller kravet på all gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive, men inte begränsat, Allmänna dataskyddsförordningen. Vi ska endast använda personuppgifter som erhölls från dig för att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor och som anges i vår integritetspolicy.

I fråga om bedräglighet ersätter denna överenskommelse (inklusive eventuella handlingar och instrument som avses häri) alla tidigare utfästelser, arrangemang, överenskommelser och avtal mellan dig och oss (skriftligen eller muntligt) och anger hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss relaterade till ämnet härom.

Ditt köp anses ha inträffat i Sverige. Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och parterna är överens om att underkasta sig de svenska domstolarnas exklusiva behörighet.

Mitt Konto Service

Denna tjänst "Mitt konto" (även kallat "Tjänsten" nedan) tillhandahålls som en gratis funktion och tillfälligt för din personliga användning, enligt dessa villkor. För att tillhandahålla Tjänsten kommer vi att lagra vissa personuppgifter. Förutom i den utsträckning som vi är skyldiga eller tillåtna enligt lag, kommer personliga uppgifter som vi samlar in endast att användas för att tillhandahålla Tjänsten.

För att anmäla dig till tjänsten måste du vara arton (18) år eller äldre.

När du registrerar dig hos Tjänsten måste du skapa ett lösenord. Du måste hålla detta lösenord konfidentiellt och får inte avslöja det eller dela det med någon. Du kommer att vara ansvarig för alla aktiviteter och order som uppstår eller lämnas in under ditt lösenord. Om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, bör du meddela oss omedelbart. Om du glömmer ditt lösenord kan du använda lösenordstjänsten (det här alternativet finns bredvid rutan Mitt konto inloggning).

Om vi har anledning att tro att det finns sannolikt ett brott mot säkerheten eller missbruk av Tjänsten eller Webbplatsen, kan vi kräva att du ändrar ditt lösenord eller kan upphäva din användning av Tjänsten.

Du måste se till att uppgifterna du anger vid registrering eller närsomhelst är korrekta och fullständiga.

Du måste genast informera oss om eventuella ändringar av den personliga information som du lämnade vid registrering. Uppdateringar kan göras när som helst genom att gå till fliken "Adresser", "Betalningsmetoder" eller "Kontouppgifter" i Mitt konto. Detta hjälper oss att se till att Tjänsten vi tillhandahåller är korrekt och aktuell.

Användning av Tjänsten är avsedd att hjälpa till med inköp gjorda via webbplatsen. Tjänsten får inte användas för följande ändamål:

Spridning av olagligt, trakasserande, kränkande, kränkande, hotande, skadligt, vulgärt, obscent eller annat anstötligt material.
Att få obehörig åtkomst till andra datorsystem.
Att störa någon annan persons användning eller njutning av webbplatsen.
Vi förbehåller sig rätten att vägra att lägga ut material på webbplatsen eller att ta bort material som redan är publicerat.

Samtidigt som vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder i förhållande till Tjänsten, ger vi inga garantier av något slag (uttryckligt eller underförstått) med avseende på Tjänstens innehåll eller verksamhet, och sådana garantier och garantier utesluts av detta meddelande. Vi garanterar inte att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Samtidigt som alla ansträngningar görs för att se till att e-postmeddelanden som sätts in på ditt konto bearbetas och levereras på begäran, kan vi inte hållas ansvariga för att dessa meddelanden inte skickas. Din användning av Tjänsten görs helt och hållet på egen risk och vi accepterar inte något ansvar för förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av din användning av Tjänsten.

Din tillgång till webbplatsen och tjänsten kan ibland vara begränsad för att möjliggöra rutinunderhåll.

Dessa villkor gäller tillsammans med allmänna användarvillkor för webbplatsen som reglerar övergripande användning och orderplacering. Vi är engagerade i att skydda din integritet. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan:

Via email: kundservice@lugn-och-ro.se
Med post: Lugn&Ro, Kundtjänst, Kaserngatan 1, Stockholms län, SE-761 46 Norrtälje, SVERIGE

Vi har skyldigheter relaterat till dina personuppgifter enligt Allmänna dataskyydsförordningen. Några av de uppgifter du lämnar kan vara "känslig" information enligt lagen (dvs. information om "delikata" frågor, inklusive ras, politiska åsikter, religion, fackligt medlemskap, fysisk eller psykisk hälsa eller tillstånd, sexualitet etc.). Genom att registrera dig för Tjänsten och tillhandahålla dina uppgifter godkänner du oss genom att använda information på det sätt som anges ovan.

Policy för Sociala Medier

Följande användarvillkor gäller för alla som har tillgång till eller skickar in på sociala sidor eller på vår blogg. Våra sociala medier definieras som följande kanaler:

Lugn&Ro och Lugn&Ro på Facebook, Twitter och Instagram

Genom att använda eller komma åt någon av våra sociala medier, accepterar du att följa användarvillkoren samt andra engagemangsregler som definieras av de enskilda sociala medierna (t.ex. Facebook: s uttalande om rättigheter och ansvar, Twitter användarvillkor etc.).

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda våra sociala medieplatser.

Genom att skicka till en inaktiv socialmedias webbplats accepterar du att vara ensam ansvarig för innehållet i all information du bidrar med, länka till eller på annat sätt ladda upp.

Du håller med om att allt du skickar ska vara sanningsenligt, korrekt, inte vilseledande och erbjudas i god tro och att du har rätt att skicka sådant innehåll.

Du godkänner att inte lägga ut något av följande:

 • Falska, vilseledande eller bedrägliga kommentarer.
 • Material som innehåller konfidentiellt material eller bryter mot tredje parts integritetsskydd.
 • Alla foton eller kommentarer som innehåller eller visar profanitet, pornografi, hot, hattal, incitament våld, personliga attacker, olagliga uttalanden eller osäkra metoder.
 • Innehåll som försöker efterlikna någon annan inklusive, men inte begränsat till, kunder, kunder, anställda, medlemmar, leverantörer, partners eller andra medlemmar i samhället.
 • Obehörig kommersiell kommunikation (spam).
  Virus eller andra skadliga koder.

Genom att publicera på våra sociala mediawebbplatser, accepterar du att vara respektfull mot andra medlemmar i gruppen samt mot communitys ledningsgrupp.

Vi förbehåller sig rätten att moderera innehåll som publiceras på sina sociala medier.

Alla inlägg som inte överensstämmer med användarvillkoren kommer antingen att raderas eller inte läggas ut, vilket bara bestäms av tillfällighet.

Vi förbehåller sig rätten att ta bort eller rapportera eventuella inlägg som kan anses olämpliga eller stötande.

Upprepade överträdelser av användarvillkoren kan leda till att en användare förbjuds eller blockeras från våra sociala medier och rapporteras till lämpliga sociala medier.

Eventuella hot mot personer eller egendom kommer att rapporteras till polisen.

Var klok att skydda dig själv, din integritet och andras integritet. Det du publicerar är allmänt tillgängligt och kan finnas länge, så överväg noggrant vad du skickar.

Skicka inte personlig eller känslig information om dig själv eller andra, inklusive bankkontoinformation, information som kan användas för att hitta dig själv eller en annan, eller information som annars skulle kunna anses utgöra en invasion av andras integritet.

Vi påtar oss inget ansvar för fel eller försummelser i något material på våra sociala medier.

För innehåll som du publicerar på våra sociala medier, garanterar du att det är ditt eget ursprungliga arbete eller om det är täckt av immateriella rättigheter som ägs av tredje part, och du garanterar att du har erhållit alla rättigheter till innehållet från tredje part och bevilja uttryckligen en världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri och fullt betalad överlåtbar rättighet och licens för att utöva all upphovsrätt, publicitet, moraliska rättigheter och andra IP-rättigheter i förhållande till sådant innehåll som du tillhandahåller.

Vi välkomnar återkoppling om våra produkter och tjänster. Om du kontaktar oss om ett klagomål på våra sociala medier, kommer du att svaras av en medlem av kundtjänst på nätet som kommer att sträva efter att svara och lösa ditt klagomål i god tid i enlighet med vår kundservicepolicy.

Vi har en nolltolerans till kunder som använder missbrukande eller hotande språk och kommer att vidta åtgärder för att skydda sitt online kundserviceteam, inklusive att ta bort offensiva inlägg och rapportera användaren till lämpliga sociala medieplattformar och, om det är nödvändigt, polisen.