Anpassning av din bostad

Lugn&Ro Omsorg Norrtälje

När man blir äldre kan den egna bostaden bli allt svårare att leva i om den inte anpassas efter dina behov. T.ex kan höga trösklar vara oöverstigliga hinder om du har en rollator. Om minnet börjar svikta kan en installation av en spisvakt motverka bränder. Du kan därför få bidrag för bostadsanpassning för att avhjälpa olika typer av hinder i ditt hem.

020 - 118 118Guldentrén för alla

Trygg hemgång från sjukhuset

Det är mycket vanligt att bostaden måste anpassas i samband med att man skrivs ut från sjukhus. Om ditt nuvarande tillstånd vid utskrivning skiljer sig mycket från när du skrevs in kan det behövas omfattande bostadsanpassningar. Men även mindre anpassningar som att ta bort trösklar kräver planering i god tid och en ansökan till kommunen måste göras. Det är sjukhusets ansvar att se till att det är möjligt för dig att kunna leva och vistas i bostaden inna du skrivs ut. Sjukhusets rehabpersonal kommer att hjälpa dig med ansökan m bostadsanpassning. De kommer även att hjälpa dig med andra hjälpmedel du kan behöva för hemgången.

Vi hjälper dig med ansökan

Det är du som bor i bostaden som gör ansökan om bostadsanpassning. Vi hjälper självklart till att göra en ansökan och styrker dina behov. Hos oss är det normalt vår arbetsterapeut som hjälper dig men kan också vara en läkare. En ansökan föregås normalt med ett hembesök av vår personal.

Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag för att anpassa sin bostad gör man hos kommunen där man bor. Oftast behövs ett intyg som styrker nedsättning av funktioner och de behov man har i bostaden. Det görs av en läkare eller arbetsterapeut eller annan behörig personal. Oftast görs ett hembesök av arbetsterapeut som ger förslag till kommunen på hur bostaden kan anpassas. Kommunen beslutar om bidrag till bostadsanpassning.

Ring din kommun eller oss om du tror att du är i behov av att anpassa din bostad.