Välja Hemtjänst

Lugn&Ro Omsorg Norrtälje

Nedan finns kort information om hur du går tillväga för att välja din hemtjänst. Du kan också ringa oss på nedan nummer,  vår guldentré.

I Norrtälje tillämpas Lagen om Valfrihet (LOV) i kundvalet (hemtjänsten). I samma val ingår även basal hemsjukvård och hemrehabilitering vid behov. Det är ingen rättighet att få hemtjänst. Det är biståndshandläggarna som utreder och bedömer behoven för hemtjänst och fattar ett myndighetsbeslut. I Norrtälje Kommun fattas sådana beslut i Kommunalförbundet för Vård och Omsorg i Norrtälje som är en samorganisation för landstinget och kommunen. När myndighetsbeslutet är fattat om att få hemtjänst har du rätt att välja utförare.

Lagen om Valfrihet


Lagen om Valfrihet som tillämpas i Norrtälje Kommun är en viktig lag som vi ska vårda och slå vakt om.
Den sätter dig som medborgare i centrum och flyttar makten till dig så att du får bestämma mer om din vård och omsorg.
Det är alltså du som bestämmer vem som ska utföra din hemtjänst. Det ökar också kvaliteten i omsorgen i det totala perspektivet. Genom att välja en utförare som du anser har högre kvalitet än andra är du själv med att utveckla omsorgen i en riktning mot högre kvalitet.

Idag är det enkelt att byta utförare och vi hjälper förstås gärna till. Det är heller inget konstigt att byta och välja en annan utförare.

Så här gör du för att ansöka om hemtjänst i Norrtälje


Du ansöker om en biståndsbedömd insats genom att skicka in en ansökan om önskad insats till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

1. Fyll i och skicka in din ansökningsblankett till kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. När biståndshandläggaren mottagit din ansökan startar din utredning.

2. När utredningen är avslutad skickas ett beslut hem till dig per post. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Ansökningsblanketten skickas till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Ansökan om hemtjänstNorrtälje Kommun
Du kan även ringa till Kommunens Kontaktcenter så kopplar dem dig vidare till biståndsavdelningen.
Tel: 0176 710 00

Så här gör du för att välja utförare av hemtjänst i Norrtälje


När du blivit beviljad hemtjänst,  kan du välja utförare av hemtjänst.

Observera att hemrehabilitering och basal hemsjukvård bedöms av utföraren om du har behov att bli inskriven.

För val av hemtjänstutförare skickas blanketten till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

För val av utförare av basal hemsjukvård eller hemrehabilitering skickas blanketten till vald utförare.

Val av utförareNorrtälje Kommun
Du kan även ringa till Kommunens Kontaktcenter så kopplar dem dig vidare till biståndsavdelningen.
Tel: 0176 710 00

Byta till Lugn&Ro Hemtjänst


Om du vill ha mer information om hur Lugn&Ro arbetar så får du gärna ringa oss så berättar vi mer
Tel: 020 - 118 118

Vi hjälper gärna till om du känner att du har svårt att hantera själva bytet till oss.

Val av utförareNorrtälje Kommun