Långsiktiga ägare

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Vi, familjen Svensson Rissanen, är långsiktiga ägare med ett starkt intresse för att utveckla en personcentrerad sammanhållen trygg och tillgänglig vård och omsorg.

Personcentrerad Omsorg

Vi bildade Lugn&Ro redan år 2013 med ambitionen att göra omsorgen mer personcentrerad och salutogen. Vi anser att lösningen på det ligger ofta i att arbeta i små team. I små team lär personalen känna sin kund bättre. När samma personal träffar sin kund nästan dagligen ser de små men viktiga förändringar men får också större förståelse för kundens egna uttryckta behov.

Våra personaltäthet har legat på i snitt 4 personer per kund oavsett storlek på vår verksamhet.

Personcentrerad Vård

Vi insåg tidigt att det var besvärligt att knyta ihop hemtjänsten med primärvården och startade året därpå en vårdcentral för att få en bättre tillgång till läkare inom hemtjänsten och hemsjukvården.

I en nationell brukarundersökning om hur lätt det var att få kontakt med vårdpersonal som tex sjuksköterska eller läkare hade Lugn&Ro högsta betyg i kommunen och länet.

Personcentrerad vård och omsorg

När man väljer oss i kundvalet kan man därmed få en totalt integrerad vård och omsorg om samtidigt är listad på vår mottagning vilket är relativt unikt i Sverige.

Lugn&Ro skapar en vård och omsorg som ger dig och dina anhöriga en tillgänglig trygghet. Därför håller vi samman primärvården i vårdcentral, hemsjukvård, hemrehab och hemtjänst. Inte minst har vi anpassat en särskild mottagning för våra äldre 75+. Lugn&Ro utvecklar parallellt tillgänglighetsanpassade digitala lösningar.