Allmänhetens förtroende

Lugn&Ro Vård och Omsorg

För att stärka allmänhetens förtroende för vård och omsorg i privat regi har vi med Vårdföretagarna ingått en överenskommelse kring transparens och öppenhet i vård och omsorg. Nedan presenterar vi därför för allmänheten sammandrag av intressant information om vårt företag. Informationen finns i andra publika källor och/eller på denna webbplats.

Transparens och öppenhet i vården


Kontaktinformation

Lugn&Ro Vård och Omsorg AB

Kaserngatan 1, SE-761 46 Norrtälje

kontakt@lugn-och-ro.se

roger.svensson@lugn-och-ro.se

Ägare

Familjen Svensson Rissanen

Styrelse

Roger Svensson (VD, Ordf)

Isabella Svensson Rissanen (vice VD)

Sirpa Rissanen

Bolagets resultat

Öppna källor: Bolagsverket och t.ex. www.allabolag.se

2017: Omsättning 29,2 mSEK, Vinstmarginal 1,3%  Resultat 240 tSEK

2016: Omsättning   27,0 mSEK, Vinstmarginal -1,9% Resultat -716 tsek

2015: Omsättning   21,2 mSEK, Vinstmarginal 1,3%  Resultat 107 tSEK

2014: Omsättning 14,8 mSEK, Vinstmarginal 1,6%  Resultat 192 tSEK

2013: Omsättning   6,6 mSEK, Vinstmarginal 8,0% Resultat 481 tsek

2012: Omsättning   2,5 mSEK, Vinstmarginal 4,9%  Resultat 16 tSEK

Basfakta om verksamheten

Lugn&Ro är en utförare som verkar inom Lagen om Valfrihet (LOV).
Hos Lugn&Ro gäller Tillgänglig Trygghet. Med Tillgänglig menar vi att det ska vara lätt att nå oss och att du når rätt kompetens när du behöver den. Med Trygghet menar vi att du ska känna förtroende för oss och vår kompetens.

Lugn&Ro har auktorisation att bedriva hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab i Norrtälje Kommun (Kundvalet).

Lugn&Ro har auktorisation att bedriva husläkarmottagning (vårdcentral) i Norrtälje Kommun (Vårdvalet).

Lugn&Ro bedriver en integrerad verksamhet mellan ovan auktorisationer för att uppnå rätt kompetens i rätt tid.

Lugn&Ro har ca 3500 listade patienter på mottagningen och ca 150 brukare i övrigt.

Självdeklaration

För att kvalitetssäkra vår verksamhet använder vi oss av ett kvalitetsledningssystem och följer Socialstyrelsens rekommendationer SOFS 2011:6 för ledningssystem. Följsamheten är dessutom krav vid alla auktorisationer vi avtalat med kommuner och landsting vi verkar i. Vi avger även årligen en patientsäkerhetsberättelse.

Iso-certifiering 9001, 14001

Lugn&Ro är isocertifierad enligt kvalitet 9001:15 och miljö 14001:15

Patient- och brukarundersökningar

Verksamhetens kvalitetsresultat finns att hämta i öppna officella källor presenterade av kommuner, landsting och myndigheter såsom t.ex Socialstyrelsens ”Äldreguiden”.

Personalinformation

Lugn&Ro har ca 40 medarbetare varav vissa är under säsong (t.ex sommartid).
Vi har läkarspecialister inom allmännmedicin, invärtesmedicin, geriatrik, företagshälsovård, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, ergonom, sjukgymnast. Ca 30 personer arbetar inom hemtjänsten.
Sjuktalen är under 1%.
Lugn&Ro har kollektivavtal med Vårdföretagarna (Almega)