Omsorg

Lugn&Ro Demens

I demensvården är det särskilt viktigt att arbeta personcentrerat med fokus på personen och inte sjukdomen med en personlig omsorgsmiljö och personal med kunskap om beteenden och psykiska symptom hos den demenssjuke och dennes livshistoria. Rätt bemötande, goda relationer med inlevelse och hög kontinuitet är några av begreppen för personcentrad omsorg. Vår personal har därför både formell och inte minst reell kompetens för att arbeta hos den demenssjuke samt är handledda av mentorer i demensteamet och använder bl.a kunskaper från Svenskt Demenscentrums verktygslåda i sitt arbete.

Lugn&Ro följer nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen riktlinjer för en god demensvård innebär att först fastställa korrekt diagnos och följa upp. Riktlinjerna sätter sedan särskild vikt på att vården och omsorgen är personcentrerad.

Att arbeta personcentrerat inom vård och omsorg innebär att sätta personen och inte diagnosen i fokus. I praktiken innebär det att vård och omsorgs-miljön är personlig och att personalen har kunskap och förståelse för beetenden och psykiska symtom. Patientens berättelse om livsmönster, värderingar och önskeemål är viktiga referenser för omsorgen. Här ingår även dennes kulturella eller språkliga bakgrund. Livskvaliteten kan ökas i omsorgen med olika bemötandemetoder som t.ex med djur i vården, reminiscens, taktil stimulering med mera.

Läs gärna mer om vårt personcentrerade arbetssätt här.

Personcentrerad omsorgKlicka här ...