Rehabteam

Lugn&Ro Demensvård

I vårt demensteam ingår ett rehab team som består av arbetsterapeut, sjukgymnast och även läkare. De har en samlad uppgift att tillse att levnadsomständigheter i bostaden fungerar i vardagen. Detta görs i samtycke med den demenssjuke och dess anhöriga. Teamet gör riskbedömningar och undanröjer dessa. Det kan gälla bostadsanpassningar tillsammans med kommunen och förskrivning och utprovning av olika anpassade hjälpmedel för den demenssjuke. Dagpersonal kan på instruktion eller delegering av arbetsterapeut eller sjukgymnast arbeta med särskilda insatser tillsammans med den demenssjuke för en förbättrad situation i vardagen.

Nedan gör vi en kort sammanfattning av hur rehabteamet arbetar rent generellt i kundvalet.

Förändrad situation när du bor hemma.

Du kan behöva olika typer av hjälpmedel för att kunna fungera i ditt hem eller till och med en bostadsanpassning. Rehabteamet hjälper till vid ansökan till kommunen. Arbetsterapeuten bedömer vilka hjälpmedel som kan vara aktuella i ditt hem och tar fram en rehabplan tillsammans med dig även vid utskrivning från sjukhus om hjälpmedel saknas för att förbättra vardagen i ditt hem.

Personcenterad och sammanhållen vård och omsorg

Vi arbetar alltid med en personcentrerad vård och omsorg vilket innebär att vi sätter personen i fokus och inte sjukdomen i sig. För oss är det särskilt viktigt inom demensvården. Hos Lugn&Ro är hemrehabiliteringen integrerad med hemsjukvården och hemtjänsten och samverkar med övriga vårdgrannar. Ingen remiss krävs för att få rehabinsatser.