Läkare

Lugn&Ro Demens

I vårt demensteam ingår läkare och vid behov geriatriker som är specialister i på äldresjukdomar. Läkaren utreder misstänk demenssjukdom och kan ordinera anpassad behandling och ger rådgivning och stöd till den övriga gruppen i demensteamet. Läkaren kan t.ex se till att en minnesutredning genomförs, remittera till hjärnröntgen och ta diverse prover vilka tillsammans eventuellt konstaterar demenssjukdom. Läkaren kan sedan ordinera en behandling (och bemötande) för att lindra eller bromsa beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Våra läkare följer nationella riktlinjer vid utredning

I de nationella riktlinjerna för demenssjukdom ingår utredning och uppföljning. Våra läkare följer dessa riktlinjer vilket innebär att vid utredning om misstanke om demenssjukdom är det viktigt att fastställa rätt diagnos för att utesluta andra tillstånd som kan ge demensliknande symtom. Även vård- och omsorgsbehovet utreds för anpassad omvårdnad.

En utredning inleds med strukturerade interjuver med anhöriga, kognitiva test och hjärnröntgen.  En sådan utredning ka sedan fördjupas med neuropsykologiska test,  hjärnröntgen med MR-kamera, mätningar av signalsubstanser och blodflöden i hjärnan, anlayser av biomarkörer och metaboliska mätningar.

Läkemedelsbehandling

Socialstyrelsen rekommenderar läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom samt memantin vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom. Läkemedlen kan bidra till att personer med Alzheimer sjukdom under en period upprätthåller sin kognition och funktionsförmåga eller försämras långsammare.

Även läkemedelsbehandling som anti-depressiva läkemedel vid beteendemässiga och psykiska symtom kan sättas in först efter noggrann utredning av bakomliggande orsaker.  Ett annat exempel är oxazepam som kan ges vid uttalad oro och ångest.