Trygg hemgång

Lugn&Ro Omsorg
Lugn&Ro har sedan 2012 utvecklad en välfungerande modell för Trygg Hemgång när du skrivs ut från ditt sjukhuset eller från ett rehabiliteringscentrum så att du känner dig trygg när du kommer hem.

Hos Lugn&Ro faller ingen mellan stolarna

Kärnan i vår modell är att vid hemgång från sjukhus eller från ett rehabiliteringscenter att din fortsatta rehabilitering i hemmet ska fungera utan avbrott (hög kontinuitet). Vår ambition är att koordinera all den legitimerad kompetens du är i behov av. I vissa kommuner som i Norrtälje har vi haft möjlighet att bygga in alla komptens direkt i vår egen organisation. Denna kompetens drar vi även nytta av i andra kommuner i Stockholms Län så att en koordinering mellan sluten och öppenvården ska fungera så bra som samverkan kan tillåta. I praktiken innebär detta att du som patient vid hemgången inte ska falla mellan stolarna när det t.ex gäller hjälp med mediciner, hjälpmedel eller annat stöd.


Trygg med hemtjänstpersonalen

Hemtjänsten i Lugn&Ro arbetar i små och lyhörda team med bekant personal (2-4 personal). Du har en kontaktperson eller koordinator hos oss.

Högsta kompetensen ger rätt bedömning av din vård och omsorg.

För att få en bra bedömning av din vård och rehabilitering i hemmet bör en god samverkan mellan rehabiliteringskompetens och hemsjukvård ske. Ett sådant samverkansteam består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterskor samt koordinator som är din kontaktperson. Vid behov kan även din husläkare involveras.

 

För en Trygg och Säker Hemgång från sjukhuset.
Ring oss på 020-118 118