Är du missnöjd med nuvarande utförare av din hemtjänst?


Då behöver du inte tveka att byta utförare.

Många äldre upplever att de är till besvär om de vill klaga och byta utförare. Så ska man inte känna alls.

Lagen om Valfrihet


Lagen om Valfrihet som tillämpas i Norrtälje Kommun är en viktig lag som vi ska vårda och slå vakt om.
Den sätter dig som medborgare i centrum och flyttar makten till dig så att du får bestämma mer om din vård och omsorg.
Det är alltså du som bestämmer vem som ska utföra din hemtjänst. Det ökar också kvaliteten i omsorgen i det totala perspektivet. Genom att välja en utförare som du anser har högre kvalitet än andra är du själv med att utveckla omsorgen i en rikting mot högre kvalitet.

Idag är det enkelt att byta utförare och vi hjälper förstås gärna till. Det är heller inget konstigt att byta och välja en annan utförare.

Så här gör du för att byta utförare i Norrtälje


Ring då till Kommunens Kontaktcenter så kopplar dem dig vidare.
Tel: 0176 710 00

Du behöver inte lämna ett enda skäl till varför du vill byta hemtjänst och inom några dagar har du fått ett nytt beslut. Om du har valt oss så tar vi direkt kontakt med dig.  Är du sedan missnöjd så kan du byta tillbaka eller välja en annan utförare.

Information om Välja/Byta hemtjänst

Här får du mer och aktuell information direkt från Norrtälje Kommuns hemsida.

Byta till Lugn&Ro Hemtjänst


Om du vill ha mer information om hur Lugn&Ro arbetar så får du gärna ringa oss så berättar vi mer
Tel: 020 – 118 118

Vi hjälper gärna till om du känner att du har svårt att hantera själva bytet till oss.