Hemrehab

Lugn&Ro Omsorg

När du som patient är i behov av rehabilitering hemma finns tillgång detta beroende på i vilken kommun du är bosatt. Den kan utgå från vårdcentralen, vara helt fristående eller ligga i kundvalet (hemtjänsten).

Typiska tjänster i hemrehab

Arbetsterapeuten hjälper till med förskrivning av hjälpmedel (rollator och förhöjningar av möbler m.m) och din bostadsanpassning. Sjukgymnasten bistår med en mängd av rehabinsatser som t.ex sjukgymnastik för att du ska komma tillbaka efter en vistelse på sjukhuset. Tillsammans med dig gör de riskbedömningar i ditt hem och ger rådgivning.

Samverkan i vårdteam hemma hos dig.

I t.ex Norrtälje ligger både hemrehab och hemsjukvården i kundvalet tillsammans med hemtjänsten i de fall patienten har dessa behov. Det gör att vi har synnerligen goda erfarenheter att samverka i vårdteam som innehåller breda kompetenser.

Skattereducerat vårdteam?

Finns det? Ja, om du inte ens är intresserad av behovsprövad hemtjänst via din kommun kan du köpa den 50% skattereducerat och kombinera den med din hemrehab.

Sammanhållen vård och omsorg.

Dessa erfarenheter tar vi med oss till andra kommuner där vi är verksamma. Vår ambition är alltid att hålla samman din vård och omsorg.

Personcentrerad omsorg

Vi arbetar i små lyhörda team som lyssnar på dig och rättar sig efter dina behov. Du har en egen kontaktperson och hela vårt vårdteam står beredd vid behov.


Hög kontinuitet.

Inget spring av obekant personal. Vid varje mätning som gjort år efter år har vi högst personaltäthet i t.ex Norrtälje. Personalen vet på så sätt vad som ska göras hos dig.


Oavsett kommun kommer vi att stödja dig i din rehabilitering.