Anpassning av din bostad

Lugn&Ro Omsorg Norrtälje

När man blir äldre kan den egna bostaden bli allt svårare att leva i om den inte anpassas efter dina behov. T.ex kan höga trösklar vara oöverstigliga hinder om du har en rollator. Om minnet börjar svikta kan en installation av en spisvakt motverka bränder. Du kan därför få bidrag för bostadsanpassning för att avhjälpa olika typer av hinder i ditt hem.


Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag för att anpassa sin bostad gör man hos kommunen där man bor. Oftast behövs ett intyg som styrker nedsättning av funktioner och de behov man har i bostaden. Det görs av en läkare eller arbetsterapeut eller annan behörig personal. Oftast görs ett hembesök av arbetsterapeut som ger förslag till kommunen på hur bostaden kan anpassas. Kommunen beslutar om bidrag till bostadsanpassning.

Ring din kommun eller oss om du tror att du är i behov av att anpassa din bostad.