Personaltäthet i äldreomsorgen för svenska kommuner

Coronavirus-Covid-19 | Lugn&Ro Vård och Omsorg visar vägen hur hemtjänsten bör bedrivas under Corona-epidemin.

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Coronavirus-Covid-19 | Lugn&Ro Vård och Omsorg visar vägen hur hemtjänsten bör bedrivas under Corona-epidemin.   Hög kontinuitet, få personal per brukare, i hemtjänsten minskar troligen både smittspridning av Coronaviruset och återinläggningar på sjukhus. Lugn&Ro Vård och Omsorg i Norrtälje har …