Personaltäthet i äldreomsorgen för svenska kommuner

Coronavirus-Covid-19 | Lugn&Ro Vård och Omsorg visar vägen hur hemtjänsten bör bedrivas under Corona-epidemin.

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Coronavirus-Covid-19 | Lugn&Ro Vård och Omsorg visar vägen hur hemtjänsten bör bedrivas under Corona-epidemin.

 

Hög kontinuitet, få personal per brukare, i hemtjänsten minskar troligen både smittspridning av Coronaviruset och återinläggningar på sjukhus. Lugn&Ro Vård och Omsorg i Norrtälje har en robust vård- och omsorgsmodell som kan visa vägen för en effektiv sammanhållen vård och omsorg.

Lugn&Ro vård och Omsorg i Norrtälje bedriver hemtjänst med exceptionellt hög kontinuitet sedan 8 år tillbaka i tiden. Med hög kontinuitet avses att det är få antal personal per brukare i hemtjänsten. Deras vård- och omsorgsmodell visar sig robust både före och under Corona-epidemin.

I media framkommer nu på olika håll, inte minst i Stockholms-området där pandemin nu slår som hårdast att brukare är oroliga då det är många olika personer som arbetar hos brukarna i hemtjänsten. När många olika personer i hemtjänsten arbetar hos brukarna blir kvaliteten lidande, inte minst under Corona-epidemin då sannolikheten ökar att Coronasmittan kan spridas hos de äldre som är en riskgrupp. Majoriteten av de som insjuknar i Covid-19 och som avlider är över 70 år. Hemtjänsten är därmed extra utsatt eftersom de äldre inte sällan har underliggande sjukdomar.

Lugn&Ro Vård och Omsorg släppte ett pressmeddelande den 14 mars med uppmaning till beslutsfattare hur hemtjänsten snabbare bör ställas om under kommande Corona-epidemi.

Det finns många starka fördelar med att ha en hög kontinuitet i verksamheten såsom

  • Effektiv kommunikation med brukaren om när och hur nödvändiga insatser ska genomföras.
  • God kännedom om brukarens behov möjliggör en högre kvalitet.
  • Effektiv schemaläggning av personal där en större andel kan själv-organiseras av personalen och brukaren.
  • Vid god kännedom om brukaren signaleras om försämrat hälsotillstånd som annars kan förbises.

Hög kontonuitet i hemtjänsten från Collada

Figur. Avspeglar personaltätheten i omsorgen för brukare som har minst 2 insatser per dag under veckans alla dagar under en 14-dagarsperiod. Snittet i Region Stocholm och Sverige är ungefär densamma och ligger mellan 14-15 personal under samma period.

Under Corona-epidemin blir detta särskilt viktigt eftersom så många kontakter som möjligt bör undvikas och vissa omsorgsinsatser kan enklare utföras på distans med god kontakt med brukaren. Även genomföranden serviceinsatser kan förändras för att minska på potentiell smittspridning. Adekvata personliga skydd för både brukare och personal rent praktiskt kan förenklas och volymen av skydd minskas med hög personaltäthet.

Lugn&Ro Vård och Omsorg driver tillsammans med vårdcentralen Citikliniken i Norrtälje projektet Citikliniken Senior, där man har en stark samverkan mellan vårdcentralen och hemtjänsten för att uppnå en sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet. I ett pressmeddelande den 13 mars meddelar Citikliniken Senior att projektet betydligt lyckats få ned återinläggningar på det lokala sjukhuset, vilket återigen visar att modellen är robust och anpassad även för en pandemi som kräver sjukhusets alla resurser för att rädda liv under en kris (ref 1-4).

– En robust vård- och omsorgsmodell kan visa sig effektiv på flera sätt och även under en pandemi. Det är viktigt att både opinionsbildare och beslutsfattare betraktar hemtjänstens viktiga roll i detta så att inte fler hamnar på redan överbelastade sjukhus i regionen. Varken personalen i hemtjänsten eller brukarna själva är så intresserade av en klapp på kinden utan vill ha professionella tjänster utförda med relevant ersättning, säger Sirpa Rissanen som är omsorgschef för Lugn&Ro Vård och Omsorg.

Referenser

  1. Vården i siffror – Sverige Kommuner och Regioner (SKR), hemsida
  2. Utvärdering av KSON avseende resultateffektivitet – RS2019-1124 Region Stockholm Rapport
  3. Gups – Uppföljningsportalen Vårdgivarguiden
  4. Kolada – Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA)

Roger Svensson
VD, Verksamhetschef
roger.svensson@lugn-och-ro.se

Isabella Svensson Rissanen

Vice-VD, Kvalitetsansvarig

isabella.svensson@lugn-och-ro.se

Lugn&Ro Vård och Omsorg AB

Lugn&Ro Vård och Omsorg erbjuder en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet vari ingår vårdcentral, hemsjukvård, hemtjänst, hemrehabilitering och seniormottagning

Lugn&Ro är baserad i Norrtälje sedan 2012 och drivs av familjen Svensson Rissanen. Verksamheten är certifierad enligt Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001.