Varför ska man lista sig på en mottagning?

Team Lugn&Ro Blogg, Vård

Jag har tidigare skrivit i Norrtälje Tidning om listningens betydelse dels utifrån patientens perspektiv och dels från en mottagnings perspektiv. När vi som utförare går in i ett avtal med landstingen så finns det en mängd av krav vi måste …