diabetes - en folksjukdom

Lugn&Ro – Öppnar ny SeniorMottagning i Norrtälje.

Team Lugn&Ro Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Lugn&Ro öppnar ny mottagning för seniorer i Norrtälje.

Lugn&Ro har sedan verksamheten startade fokuserat på att hålla samman vården för våra seniorer. Sammanhållen vård och omsorg kan man erbjuda då personalen tillåts att arbeta personcentrerat och med hög kontinuitet. Hög kontinuitet innebär en god organisatorisk förmåga att samordna och koordinera olika personalkompetenser. Detta är Lugn&Ro´s signum vilket dessutom alla mätningar har visat.
Inom vården i Norrtälje har nu Lugn&Ro fått auktorisation att bedriva Äldremottagning som vi benämner Lugn&Ro SeniorMottagning. De som är 75+ får då en särskild ingång med vårdkontakt så det är enkelt och smidigt att få trygg och tillgänglig vård.

 


Lugn&Ro SeniorMottagning

Lugn&Ro´s mottagning riktar sig i första hand till dig som är 55+. Det innebär att vi sätter stor prestige i att vara särskilt bra på att bemöta medicinska frågeställningar och sjukdomar som hör åldern till. För dig som kommit en bit längre på livets resa, har vi en särskild Seniormottagning för 75+.

Med högre ålder kommer ofta hinder som kan behöva övervinnas med utökat stöd ifrån primärvården. Då finns vi där för att leverera en tillgänglig och trygg vård. Men vad som är tryggt och tillgängligt skiljer sig mellan olika grupper. Som senior med kroniska sjukdomar kan tillgänglig trygghet vara att träffa sin husläkare med kort varsel.

Till dig som är lite äldre har vi därför anpassat oss för din tillgängliga trygghet. Lugn&Ro erbjuder dig som senior unik hög kontinuitet i dina vårdkontakter hos oss. Hög kontinuitet är särskilt viktigt för personer med sammansatta och komplexa vårdbehov men också när vi vill följa våra patienters behov över tid.

 


Lugn&Ro Sverige AB

Lugn&Ro Sverige AB erbjuder primärvård och äldreomsorg sedan 2012. 

Lugn&Ro Sverige AB är grundat 2012 i Norrtälje. Företaget ägs av familjen Svensson-Rissanen och läkaren Alf Holmgren. Lugn&Ro har ca 70 medarbetare och erbjuder offentligt auktoriserade tjänster inom vård och omsorg – hemtjänst, hemrehabilitering, hemsjukvård, vårdcentral och äldrecentral i Norrtälje. Lugn&Ro erbjuder även skattereducerade tjänster Privat Omsorg och servicetjänster i hela Roslagen samt nätdoktor nationellt. Lugn&Ro är huvudägare i BraineHealth som utvecklar skalbara smarta digitala produkter för vården internationellt. Huvudkontoret ligger på Campus Roslagen i Norrtälje.

www.lugn-och-ro.se