Personcentrerad Vård och Omsorg

Lugn&Ro Vård och Omsorg

Lugn&Ro erbjuder dig en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet. Vården och omsorgen ska vara till för dig när du som bäst behöver den. Det skapar tillgänglig trygghet.

Personcentrerad

När vi arbetar med personcentrerad vård och omsorg innebär det att sätta dig som individ i fokus och inte din diagnos. I praktiken innebär det att miljön inom vård och omsorg är personlig och att vår personal har kunskap och förståelse för din situation. Din berättelse och livserfarenhet, värderingar och önskemål är viktig kunskap för vår omsorg. Här ingår även din kulturella eller språkliga bakgrund.

För demensjukdomar följer vi nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

Sammanhållen vård och omsorg

Vi håller ihop din vård och omsorg genom att organisera oss i små team där både hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehabiliteringen ingår med en koordinator eller kontaktperson. Under samma tak ingår din egen seniormottagning på vård vårdcentral. På så sätt vet den ena handen vet vad den andra gör.

Hög kontinuitet utan personalspring

Våra små omsorgsteam garanterar att du möts av samma personal som vet hur du vill ha det, dina behov och ser förändringar eftersom de lär känna dig bättre. Det är bara utifrån ditt perspektiv vi kan ge en bra omsorg.

Vi håller ihop din vård och omsorg.

Lugn&Ro arbetar personcentrerat med hög kontinuitet där vi alltid tillsammans med dig koordinerar din vård och omsorg. Så når vi en tillgänglig trygghet.

läkarspecialister seniormottagning hemsjukvård hemrehabilitering hemtjänst psykolog kurator diabetesmottagning provtagning hälsokontroll online doktor livsstilsmottagning läkemedelsgenomgång vaccinationer m.m.

Det ska vara enkelt för seniorer 75+ att nå oss.

Ring 020 - 118 118 och dröj kvar så får du kontakt med oss om hjälp med bokning av vård och andra spörsmål. Så når vi en tillgänglig trygghet.

Senior Mottagning

vård på seniorens villkor