Toppresultat i personaltäthet i hemtjänsten återigen

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Trygg hemtjänst med känd personal

Lugn&Ro Hemtjänst har vid uppföljning av Kommunalförbundet för vård och omsorg i Norrtälje Kommun återigen visat på toppresultat för de äldre i vårt organisationsprojekt  ”Trygg hemtjänst med känd personal”.

Vid uppföljning i september 2016 utförd av Kommunalförbundet för vård och omsorg i Norrtälje kunde de mäta att Lugn&Ro´s hemtjänst hade bäst kontinuitet i kommunen. Kontinuitet i detta avseende är hur många personer från hemtjänsten en enkild brukare möter under en specifik period.

Målet enligt avtal är Kontinuiteten ska vara max tio personal vid daglig hjälp under en 14 dagars period. Beställaren gör stickprover för alla utförare och under denna mätning hade Lugn&Ro 3,6 personal under 2015 och 3,1 personal under 2016 för den givna stickprovsmånaden.

 Vårt arbetsmodell är en tjänsteinnovation som bygger på hur man organiserar verksamheten och ger mycket tydliga positiva resultat, säger verksamhetschef Roger Svensson. Det skulle heller inte förvåna mig om dessa resultat även står sig nationellt, fortsätter Roger.

 

Lugn&Ro har växt betydligt i kommunen med bibehållen god kvalitet.

Ofta har mindre verksamheter med mer personlig profil bättre resultat än stora organisationer i sådana här mätningar av naturliga skäl men Lugn&Ro har lyckats hålla denna fantastiska nivå sedan verksamhetsstart 2012 och modellen verkar fungera även fastän verksamheten kraftigt har vuxit sedan dess.

En liten personalgrupp runt en brukare av hemtjänst skapar alltid den bästa kontakten med den vi ska hjälpa. Förtroende, trygghet och integritet uppnås bäst när man känner varandra, säger omvårdnadschefen Sirpa Rissanen, omvårdnadschef på Lugn&Ro

 

Lugn&Ro kommer att arbeta med samma arbetsmodell i närliggande kommuner.

Arbetsmodellen Lugn&Ro har utvecklat är helt oberoende av storleken på dess organisation, vilket redan har visat sig i Norrtälje Kommun. Norrtälje Kommun är en gigantiskt kommun till ytan i Stockholms Län. Jämfört med t.ex Täby Kommun, där Lugn&Ro har startat verksamhet, motsvarar Täby en mindre zon i Norrtälje Kommun. Lugn&Ro förväntar sig därför att denna modell ska fungera lika bra i dessa kommuner som den gör i Norrtälje.

 

Verksamhetsledningen Lugn&Ro

För mer information ring oss på 020 – 118 118 eller Epost:roger.svensson@lugn-och-ro.se

Registrera dig för våra nyhetsbrev

* indicates required