Säkrare Läkemedelshantering


Lugn&Ro har utvecklad ett eget koncept vi kallar för ”Säkrare läkemedelshantering” som vilar på flera ben vilka tillsammans bär upp säkerheten för förbättrad logistik och kunnande om läkemedel för vård- och omsorgspersonalen. Inom ramen för Kommunalförbundet för Vård och Omsorg i Norrtälje har vi integrerat Hemtjänsten med Hemsjukvården.

Delegering för att ge läkemedel

Sjuksköterskan säkerställer att den hemtjänstpersonal som ger läkemedel till patienter har adekvata kunskaper för att ge dig läkemedel

Distribution av läkemedel

Sjuksköterskan säkerställer att rätt patient får rätt läkemedel. Med hjälp av en digital lösning kan sjuksköterskan följa att du får rätt läkemedel i rätt tid. Detta är speciellt viktigt vid nya ordinationer av läkemedel eller när du är ny patient hos oss.

Effekter av läkemedel

Hemtjänstpersonalen utbildas kontinuerligt för att bättre förstå effekter av olika läkemedel. Det ger även extra trygghet hos personalen att tidigare signalera förändringar i ditt tillstånd som kan ha med läkemedel att göra eller för att förebygga eventuella risker och negativa effekter av läkemedel.

För mer information:
Ring oss på 0176-19001