Vår Personal och Kompetens

admin VårdochOmsorg_Norrtälje

Vår personal är engagerade med lång erfarenhet av äldreomsorg och att arbeta i hemmiljö.

Vi är ett lokalt företag och arbetar i små grupper. Vårt arbete genomsyras av att du ska få en lugn och trygg  vardag. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. För oss är det viktigt att våra medarbetare är engagerade i sitt arbete för att skapa en positiv atmosfär mellan dig och oss. Våra medarbetares utbildning vilar på en solid grund inom hälso- och sjukvården samt omsorg i hemmet. Likväl viktigt för dig är att de har arbetat under en längre tid praktiskt och engagerat med omvårdnad i hemmet.

För din trygghet vet du alltid vem som kommer, har personal-bricka och vi har en säker nyckelhantering.

Vi tycker också att det är särskilt viktigt att det skapas ett förtroende mellan dig och din egen kontaktperson som arbetar med dig och hjälper dig i olika frågeställningar och behov.

Förutom svenska har även en del av vår personal finska som modersmål.

Din kontaktperson

Din kontaktperson är den förste du och dina anhöriga får träffa. Ni stämmer först ett möte när det passar dig att träffas i ditt hem. Tillsammans hemma hos dig går ni igenom dina behov och hur du vill att din hemtjänst ska fungera och efter det så skriver ni en kort genomförandeplan. Planen beskriver hur biståndet ska genomföras och vilka som ska göra det på vilka tider.

Vår erfarenhet är att Kontaktpersonen och du med tiden blir väldigt goda vänner och till denne kan du alltid vända dig om något inte fungerar som du tycker att det ska. Kontaktpersonen är också oftast den som genomför många av dina insatser och bygger en bra relation med dina anhöriga.

Kontaktpersonen utser annan personal som kommer att stötta dig i hemmet. Beroende på hur många insatser du har per dag eller vecka kommer det att vara högst 1-3 personer som hjälper dig och alltid samma personer. Kontaktpersonen har lång erfarenhet av vård och omsorg i hemmet.

Personalen i Hemtjänsten

Förutom kontaktpersonen och beroende på din situation kommer dina behov att stödjas av vårdbiträden, personliga assistenter eller undersköterskor. Oftast är det samma person som arbetar morgonpasset under veckan, någon annan på kvällen och ytterligare någon annan på helgen. Så under en 5-veckors period  kommer du högst att behöva lära känna kanske 4 personer som täcker upp alla dina behov. Har du ett fåtal insatser per vecka kanske det bara är en enda person som täcker alla dina insatser. Nåt spring av obekanta ansikten kommer du inte att uppleva.

Kontaktpersonen kommer att utse det personalteam eller den person som är lämpligast att ta hand om dig på bästa sätt.

Du kan alltid vara trygg med att all vår personal har genomgått lämplighetstest för sina anställningar oavsett vårdutbildning, att de har tystnadsplikt. Vi förstår hur känsligt det kan vara att någon utomstående arbetar i ditt hem och hur viktigt det är med empati och respekt för din integritet och detta gäller oavett om du bara har städinsatser en gång varannan vecka eller flera insatser dagligen.

Sjuksköterskan – Hemsjukvård

Om medicinska behov redan finns eller plötsligt uppstår kommer du att få bekanta dig med vår sjuksköterska som har lång erfarenhet av att arbeta med äldre. Vid behov och med ditt samtycke kommer hon att titta över dina mediciner och löpande bevaka dina medicinska intressen så att dina relationer med sjukhuset eller vårdcentralen löper smidigt. Hon har en kontiuerlig kontakt med din husläkare för att tillse att ordinationerna är i överensstämmelse med ditt tillstånd eller förändringar. Alla våra kunder har en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska som t.ex gör insatser i form av medicingivnining, insulininjektion, provtagningar, omläggningar mm.

Sjukgymnast och Arbetsterapeut – Hemrehabilitering

Om du skrivs ut t.ex från sjukhuset efter en fraktur är till en början oftast dina behov av specifika hjälpmedel ganska omfattande och vår sjukgymnast tillsammans med övriga teamet och dig bedömer vilka hjälpmedel som kan vara aktuella i ditt hem. De gör också en bedömning om hemmet behöver bostadsanpassas till din rådande situation. Tillsammans tar ni fram en plan för din rehabilitering. Olika exempel på rehabteamets insatser är riskbedömningar, individuella rehabplanering, hjäpmedelsförskrivning mm.