Vanliga frågor

admin VårdochOmsorg_Norrtälje

 

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi har erfarenhet av under den tid vi har arbetat i hemtjänsten.

Många frågor rör kundvalet som sådant och hur det fungerar och hur vår personal arbetar i hemtjänsten.

Mycket information får du om du läser alla andra sidor som vi publicerar här på vår hemsida.

Ok, här kommer ett urval med frågor och svar.

 

FRÅGOR OM VERKSAMHETEN

 

Hur mycket personal har ni? Tänk om någon blir sjuk och det inte kan komma någon.

Vi är inte så stora idag men vi har alltid personal oavsett om någon blir sjuk. Vi brukar tänka tvärtom här att så fort någon i personalen blir lite snuvig så får de inte arbeta med äldre personer eftersom de oftare är mer infektionskänsliga.

Om jag bor långt från ert kontor tar ni då mindre hänsyn till mig?

Vi har ingått ett avtal med kommunen för att leverera en god och säker omsorg  med hög kvalitet. Detta uppdraget tar vi på fullaste allvar och avtalet med kommunen är omfattande med tillsyn och uppföljningar. Vi ser ingen skillnad på kund och kund och verkställer det biståndsbeslut som du har fått. När du valt oss kommer du omgående att märka hur väl vi tar hand om dig utifrån många aspekter inte minst hur vi bevakar dina intressen vad gäller både kontakten med vården och biståndet.

Blir det mycket spring med olika personal och obekanta ansikten?

Det är något du verkligen inte behöver oroa dig över. Hela vårt koncept bygger på att arbeta i små team. Du får en kontaktperson som hela tiden bevakar dina intressen och samordnar så att det inte blir mer personal än nödvändigt. Har du flera besökspass om dagen får du räkna med att det inte är samma person på morgonen som på kvällen. Om du dessutom har insatser på helgen tillkommer med stor sannolikhet ytterligare en person. Så beroende på hur många insatser du har och hur de är fördelade under veckan bör du räkna med 1 till 3 personer per vecka. Har du väldigt få insatser så har du normalt bara 1-2 personer. I alla fall så är det samma personal som alltid kommer över en längre tidsperiod och ni kommer att utveckla en god bekantskap med varandra.

Vad händer om jag måste trycka på larmet? Ni har ju inte kontor överallt i Norrtälje som några av de större utförarna har.

Enligt avtal har alla utförare en inställelsetid på mindre än en timma men det brukar gå mycket snabbare än så.
Larmet går till Trygghetsjouren som omedelbart ringer den utförare som du har och som direkt åker på larmet. Var kontoret ligger spelar mindre roll eftersom hemtjänst är en mobil verksamhet där alla är ute och arbetar hos kund. Om det inte vore så skulle det vara mycket underligt. Vid akuta ärenden så tillser personal att ambulans kommer. Vi åker på larm alla veckans dagar kl. 07:00 – 22:00. Övriga tider åker nattpatrullen på larm.

 

Hur fungerar det med nycklar egentligen? Jag vill verkligen inte lämna ut en massa nycklar till höger och vänster?

Normalt så lämnar du ifrån dig bara en nyckel till samordnaren. Nyckeln har vi på kontoret när vi inte behöver den för att öppna hos dig. Om du dessutom har Trygghetslarm förvaras oftast en extra nyckel hos det lokala kontoret för Trygghetsjouren så att nattpatrullen snabbt har tillgång till den vid eventuellt larm. Ibland vill en del kunder som inte har trygghetslarm ha sina egna nyckelgömmor. I andra fall kan en del kunder kopiera någon extra nyckel som bara viss personal alltid har beroende på det geografiska läget och andra omständigheter.

Ni har ett system där ni ringer från min telefon när ni kommer och går. Varför då?

Det är kommunens verksamhetssystem som alla utförare använder hos alla kunder. Vi ringer helt enkelt in att vi är hos dig och när vi går så rapporterar vi in vad vi har gjort eller kan lämna andra meddelande till nästa person som kommer till dig. På så sätt kan du känna dig trygg med att ditt biståndsbeslut verkställs på ett bra sätt i praktiken och biståndet kan därmed se att allt fungerar som det var tänkt. Det kostar dig ingenting när vi ringer.

 

FRÅGOR OM KUNDVALET SOM IDÉ

Varför finns det så många olika utförare att välja mellan? Skulle det inte räcka med bara en utförare så det inte blir så krångligt?

Lagen om valfrihet är till för att öka kvaliteten i omsorgen. då har du en möjlighet att välja en utförare som du tror kan ge dig den omsorg som du behöver. Inte minst kan du välja bort en utförare som du inte tycker fungerar bra. Genom denna valfrihet som du har fått stärks viljan hos olika aktörer att bli så bra som möjligt. Visst kan det låta konstigt med konkurrens inom vård och omsorg, men det beror nog på hur man uttrycker det. Är det inte just där som det är egentligen är desto viktigar.  Vi som jobbar här är inte mer än människor vi heller och måste skärpa till oss. Det gör vi extra mycket för att du ska välja oss vilket vi annars troligtvis inte skulle göra om vi visste att vi fick dig som kund ändå.

Men nu åker det runt en massa bilar överallt. Är det inte onödigt med så många bilar och för miljön skull?

Ja, det första intrycket kan verka så, men betänk att varje personal har sitt fulla schema att serva sina kunder i vilket fall så det kvittar egentligen vilken logga det står på bilen. Det blir lika många körmil iallafall för att serva kommunens innevånare. Såklart att i början när det tillkommer en helt ny utförare så blir det extra körmil när det är glest mellan kunderna, men efter en stund så jämnar det ut sig.

 

 

Tänker ni på mig som en påse pengar som ni dessutom vill göra vinst på?

Nej, vi ser dig verkligen inte som en påse pengar men däremot är alla våra kunder viktiga för vår ekonomi eftersom vi får ersättning från kommunen efter hur vi sköter vårt uppdrag. Vi är ett privat familjeföretag och vi vill gärna gå i vinst på vår verksamhet vilket för oss då är ett kvitto på en bra genomförd verksamhet. Vi tycker att vinstfrågan har fått alldeles för stora proportioner i dagspressen och rör inte så mycket de tusentals småföretag som inte skeppar pengar till skatteparadis. Grundarna till Lugn&Ro har arbetat med vård&omsorg under hela sina förvärvsliv och utvecklar olika lösningar inom området.