Du bestämmer! – Kundval Norrtälje

admin VårdochOmsorg_Norrtälje

Du väljer själv vilka som ska komma hem till dig.

Du som har ett biståndsbeslut om hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av basal hemsjukvård och /eller hemrehabilitering, kan själv välja vilka som ska utföra dessa tjänster. Därigenom får du större valfrihet och inflytande över hur och av vilka som insatserna ska utföras.

 

Begränsningar i Kundvalet

  • Från 1 jan 2012 kan du fritt välja bland de utförarna som finns i det område där du bor.
  • Det finns alltid ett ickevalsalternativ enligt en turordningsmodell. Det betyder att om du inte kan eller inte vill välja, så får du dina insatser från den utförare som står på tur.
  • Om du har rätt till olika insatser, t.ex. hemtjänst och hemrehabilitering, måste du välja samma utförare för båda insatserna.
  • Om ni är två personer i hushållet, som båda har beslut om heminsatser, så måste ni enas om samma utförare.

Det här ingår i kundvalet

  • Hemtjänst utifrån biståndsbeslut enligt SocialtjänstLagen (SoL), dagtid mellan kl 7.00 – 22.00. Övrig tid utförs alla insatster av annan utförare.
  • Basal hemsjukvård enligt Hälso- och SjukvårdsLagen (HSL), dagtid mellan kl 7.00 – 17.00. Övrig tid utförs insatser av annan utförare.
  • Hemrehabilitering enligt Hälso- och SjukvårdsLagen (HSL), dagtid mellan kl 8.00 – 17.00.

Den utförare du valt är beredd att påbörja sitt arbete tidigast inom 24 timmar efter det att beställningen gjorts och beroende på vilket behov av insats som du har.

Utförare

Efter noggrann prövning och kvalitetskontroll godkänns utförare av Sjukvårds och omsorgsnämnden i Norrtälje och har därefter rätt att utföra hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Sjukvårds och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret att se till att tjänsterna utförs enligt de höga krav som ställs.

Har du stora behov som omfattar både medicinska och sociala insatser ska du kunna känna dig trygg med att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar i ett team för att ge dig bästa möjliga vård, omsorg och service.

Hur går valet till?

Kontakta din biståndshandläggare när det är dags att välja utförare för hemtjänst.

Basal hemsjukvård och henrehabilitering bedöms av legitimerad personal. Har du hemtjänst ser biståndshandläggaren till att din utförare även ger de hälso- och sjukvårdsinsatser som du har behov av.

Avgifter

Oavsett vilken utförare du väljer är avgiften densamma. Tiohundranämnden ansvarar för avgifterna av hemtjänsten, vilka årligen fastställs av kommunfullmäktige. Basal hemsjukvård och hemrehabilitering är alltid kostnadsfri.

Omval av utförare

Vill du göra ett nytt val och har hemtjänst kontakta din biståndshandläggare som hjälper dig. Vill du göra ett nytt val och har basal hemsjukvård och/eller hemrehabilitering kontakta den utförare du vill byta till som hjälper dig att göra ett nytt val.

Har du frågor om kundvalet?

Hemtjänst: Kontakta Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och be att få tala med en biståndshandläggare via Norrtälje kommuns växel med telefon 0176-710 00.

Basal hemsjukvård och hemrehabilitering: Kontakta din husläkare, distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Du kan alltid ringa direkt till någon utförare för att få mer information.

 

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjkudom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet.

Hemtjänsten anpassas efter ditt behov och ska hjälpa dig att känna dig trygg i ditt eget hem. Hemtjänst får du efter biståndsbeslut och det kan vara serviceinsatser eller omsorgsinsatser.

Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård är varaktig vård, omvårdnad som ges i hemmet och som utförs av legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde. Med varaktig menas att behovet av hälso- och sjukvård beräknas kvarstå under minst 14 dagar

Insatser i form av basal hemsjukvård bedöms av legitimerad personal

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering sker efter medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och utförs i ordinärt boende. Hemrehabilitering kan erbjudas då medicinsk behov föreligger och då kunden bedöms ha bättre förutsättningar att uppnå rehabiliteringsmålen genom insatser i hemmet jämfört med på en rehabiliteringsmottagning.

Kunden kan själv ta kontakt med kundvalsutföraren och påtala behovet utan att ha remiss.

Hemrehabilitering kan t.ex omfatta träning i vardagliga aktiviteter samt utprovning av hjälpmedel. Personal från hemrehabiliteringen kan även medverka inför ansökan om bidrag till bostadsanpassning.

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Ovan information är framförallt hämtad ur broschyr som tillhandahålls av Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje. Broschyren finns även tillgänglig på tex vårdcentraler, sjukhus, biståndshandläggare, hos utförare mm. Informationen finns även tillgänglig på Tiohundraprojektets hemsida.