Vaccinationsmottagningen


Vi ger rådgivning inom resemedicin och utför alla typer av vaccinationer för vuxna och barn snabbt och enkelt. Vi tar även emot dig som är allergisk, gravid eller vill vaccinera ditt spädbarn.
På mottagningen utför vi många olika typer av vaccinationer med rådgivning. Under säsonger när vi vaccinerar t.ex mot TBE och influensa har vi dropin vissa dagar.

Välkommen att vaccinera dig.