Välkommen till vår Diabetesmottagning


Vår diabetesmottagning hjälper dig att övervaka och kontrollera din diabetes. Mottagningen drivs av våra diabetessköterskor i team med din husläkare. Vi följer det nationella vårdprogrammet och har implementerat programmet enligt regionala riktlinjer från Stockholms Läns Landsting.

Hur hjälper vi dig?

Din husläkare bedömer och följer upp din status minst en gång årligen. Din diabetessköterska hos oss arbetar i team med medicinskt ansvarig läkare och övrig personal för att din diabetesvård ska bli så bra som möjligt. I vår kontinuerliga vård ingår

Förskrivning av diabeteshjälpmedel.
Hjälp med utbildning, inställningar och råd
Medicinska provtagningar
Kvalificerad rådgivning om kost och motion
Drop-in för blodtryckskontroller
Kontroll av din blodsockermätare
Bevakning av hälsotillstånd och stöd med livsstilsförändringar
Bokning av ögonbottenfotografering
Kontroll av fotstatus m.m

Ring vår mottagning på 0176-19020 om du har frågor runt diabetes.

Allmänna råd


Inför uppföljande läkarbesök

Normalt görs 1-2 besök per år för att följa upp din diabetesstatus. Inför ett läkarbesök bör du som minst ha fått en bokning för blodprovstagning och analys av långtidssockret (HbA1c). Höga värden i kombination resluterar ofta i omställning av medicinering eller kostråd. Om av någon anledning blodprovstagning inte är gjord inför läkarbesök meddela mottagningen i god tid.

Övervakning av diabetes

En bra kontrollerad diabetes minskar sena negativa effekter av sjukdomen. En god kontroll av långtidssockret är därför centralt i behandlingen. Att följa diabetes-teamets kostråd och medicinering ger en bra kontroll av din diabetes. Diabetessjuksköterskan hjälper dig under året med stöd, rådgivning och hjälpmedel.