Astma/KOL – mottagning


På vår mottagning får du hjälp av vårt team inom astma och KOL. Vi hjälper dig bl. a med spirometrier, rökavvänjning, lungfunktionskontroller m.m. Vi vill hjälpa dig på vägen mot ett friskare och mer aktivt liv. Vi följer det nationella vårdprogrammet för astma och KOL.Hur hjälper vi dig?

Våra läkare bedömer och följer upp din status. Våra sjuksköterskor gör mätningar och hjälper dig att kontrollera och bevaka ditt hälsotillstånd, ordnar med hjälpmedel och ger råd samt kallar dig till återbesök och mycket mer.

Ring vår mottagning på 0176-19020 om du har frågor runt astma och KOL.

Allmänna råd


Inför uppföljande besök

Normalt görs 1 besök per år för att följa upp din status.

Övervakning av ditt tillstånd

Att följa astma-KOL teamets råd och medicinering ger en bra kontroll av din astma eller KOL. Astma/KOL teamet hjälper dig under året med stöd och rådgivning.