Vi erbjuder en högklassig och modern primärvård med specialistläkare, online doktor på nätet, psykologmottagning, diabetes- och livsstilsmottagning, seniormottagning, rådgivning, certifierat medicinskt lab, hälsokontroller, alla e-tjänster via 1177 Vårdguiden m.m. Välkommen att lista dig hos oss.

Citikliniken

Vårdcentralen byter namn till Citikliniken

Lugn&Ro gör förändringar i sin verksamhet, organisatoriska, ägare och i innehåll, och byter namn till Citikliniken. Namnet ska spegla en modernare puls som motsvarar förväntningar från medborgare i ett mycket starkt växande city med kraftig inflyttning från Stockholm Norrort.

All tidigare verksamhet finns kvar och växer även den såsom t.ex Lugn&Ro Seniormottagning och dess integrering mot hemsjukvården. Citikliniken kommer att erbjuda allt som en landstingsfinansierad vårdcentral kan erbjuda men kommer också att fokusera mot den yngre gruppen med privatvård, försäkringsvård, företagshälsovård och estetisk medicin och behandlingar.

Till Citikliniken ...

Innebär detta för dig som patient någon skillnad?

För redan listade patienter är den stora skilladen att du kommer att mötas av en högre läkarkontinuitet än tidigare. För nya patienter innebär det framförallt att vårt utbud är större och mot en bredare och yngre publik än tidigare men även redan listade kommer att kunna dra nytta av nya tjänster inom både landstingsvården och den privata vården.

Seniormottagningen är kvar och fullt integrerad med vår hemsjukvård precis som tidigare och därför kan du ibland läsa Lugn&Ro Senior eller Citikliniken Senior, men det är exakt samma sak. Vår personcentrerade vård för äldre fungerar precis som tidigare.

Vården har många elektroniska och automatiska system vilket innebär eftersläpningar i systemen när det gäller benämningar. Så ibland kan du på ett brevpapper, listningsformulär eller vid bokning på 1177 Vårdguiden se namnet Husläkaren Lugn&Ro eller Citikliniken. Det är precis samma sak så ingen förändring i din vård eller var du är listad kommer att ske.

Som patient kommer du även att se andra profileringsändringar med tiden under januari och februari i både exteriör och interiör.