Om Seniormottagningen

Lugn&Ro Senior

För dig som kommit en bit längre på livets resa, har vi på Lugn&Ro Vård och Omsorg en Seniormottagning anpassad för 75+. Den är helt sammanhållen med Citiklinikens mottagning Citikliniken Senior med samma personal och innehåll. Många över 75 år behöver lite mer tid på sig och ärendena kan dessutom vara lite mer komplicerade som hör åldern.Vad innebär egentligen en Seniormottagning?

I Stockholms Läns Landsting är äldrecentraler ett tillägg till det vanliga husläkaravtalet som vårdcentralerna har. Kort o gott är kravet för att få bedriva en äldrecentral att vårdcentralen ska kunna kontaktas av dem som fyllt 75 år på ett särskilt nummer utan flera valalternativ. Det är alltså inte en speciell fysisk dörr för mottagningen.

Det ska på det sättet vara enkelt att boka tider och träffa vårdpersonal och god tid ska vara avsatt för detta. Sedan kan äldrecentralen själv bestämma hur mycket man vill profilera sig mot äldre besökare.

Lugn&Ro´s Seniormottagning

Lugn&Ro har redan från start profilerat sig mot äldre och särskilt de som är över 75 år. Vi kallar vår äldrecentral för SeniorMottagning. Du kan ibland läsa Lugn&Ro Senior eller Citikliniken Senior och det är samma mottagning. Det är lätt att nå oss genom att ringa 020 - 118 118 och dröja kvar så svarar snart någon som hjälper dig med bokning eller andra spörsmål. För den skull betyder inte det att du inte kan göra saker via datorn och då kan vi hjälpa till att lära dig att använda ditt BankID om du önskar det.

Lugn&Ro håller samman vården och omsorgen för äldre.

Eftersom vi också har hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering kan vi hålla ihop och koordinera både vården och äldreomsorgen vid behov. På detta sätt håller vi samman vård och omsorg i kundvalet med vården i vårdvalet. Inte minst är det viktigt t.ex vid utskrivning från sjukhus. Det skapar en personcentrad tillgänglig trygghet för våra patienter. Du kan läsa mer om det under de andra flikarna på hemsidan.