Genomgång av dina läkemedel

Lugn&Ro Senior

Som senior är det vanligt att ha många olika läkemedel av olika skäl. Hos oss kan din läkare göra en genomgång av alla dina läkemedel. En del av dina läkemedel kan vara onödiga och somliga helt enkelt felaktigt ordinerade för din nuvarande medicinska status. Vissa läkemedel kan samverka på ett negativt sätt m.m. Vår läkemedelsexpertis får också stöd av pharmaceut.