Guldentrén 020 - 118 118

seniormottagningen

Det ska vara enkelt att nå oss och därför har vi skapat en särskild ingång till oss för seniorer i behov av t.ex rådgivning, tidsbokning eller andra spörsmål. Ring 020 - 118 118, dröj kvar och be sedan att få prata med din vårdkontakt hos oss.


020 - 118 118Guldentrén för alla