Kurator

psykosocial mottagningI vår ambition att få ner den psykiska ohälsan i samhället ingår en kurator i vårt psykosociala team. Vår kurator är diplomerad socialpedagog och arbetar framförallt med olika behov och stöd i samhällskontakter samt med stödjande och vägledande samtal, information och motiverande samtal. Kuratorn arbetar på uppdrag av legitimerade läkare och psykologer och ingår även i vårt team för hemrehab.

Esther Liljegren, dipl. Socialpedagog

E-post: esther.liljegren@lugn-och-ro.se