Våra läkare är specialister


Våra läkare är specialister inom olika områden och somliga har också dubbla kompetenser. Vi antar dessutom läkarkandidater, AT-läkare och ST-läkare vilket är en del i vårt uppdrag att utbilda framtidens specialister. Våra specialister har mångårig erfarenhet från primärvården. Du får träffa samma läkare vid återkommande besök. Framförallt är detta viktigt för dig som är äldre, kroniskt sjuk eller handikappad då du slipper att vid varje besök berätta om din vardagliga situation och istället direkt kan berätta om det som besvärar dig just nu. Självklart kan även de patienter som blir tillfälligt sjuka få träffa samma läkare vid varje besök.

Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare kan genomgå (minst 5 år) för att bli specialistkompetent inom ett visst medicinskt område.

Nikaein Bahar, Leg. Läkare

Specialist i Allmänmedicin

Grundutbildning
Specialistkompetens i Allmänmedicin


Doktor Bahar har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler.

E-post: nikaein.bahar@lugn-och-ro.se

Telefon: 0176 -190 20


Mikael Eriksson, Leg. Läkare

Specialist i Allmänmedicin

Företagsläkare

Grundutbildning
Specialistkompetens i allmänmedicin
Senior Advisor och Medicinsk Ansvarig Läkare (MAL) hos Lugn&Ro


Doktor Eriksson har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler i framförallt Stockholms Län och Uppland.

Doktor Eriksson drev tidigare ett egenägt företag inom företagshälsovården.

E-post: mikael.eriksson@lugn-och-ro.se

Telefon: 0176 -190 20


Ingemar Edfors, Leg. Läkare

Specialist i Allmänmedicin

Specialist i Geriatrik (åldrandets sjukdomar)

Grundutbildning
Specialistkompetens i allmänmedicin
Specialistkompetens i geriatrik


Doktor Edfors har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler och på äldreboende.
Dr. Edfors har även tidigare varit verksamhetschef och ägare av vårdcentral i Rimbo.

E-post: ingemar.edfors@lugn-och-ro.se

Telefon: 0176 -190 20


Alf Holmgren, Leg. Läkare

Specialist i Invärtesmedicin

Grundutbildning Karolinska Institutet – 1991
Specialistkompetens i invärtesmedicin – 1998


Doktor Holmgren är chefsläkare på Lugn&Ro och arbetar 100% kliniskt i verksamheten. Doktor Holmgren har tidigare arbetat som överläkare på bl.a Kardiovaskulärkliniken Karolinska Sjukhuset, Medicinkliniken Hudiksvall, Gävle, Mariehamn, Borås, Akutkliniken Akademiska Sjukhuset samt olika äldreboenden.
Doktor Holmgren är delägare i Lugn&Ro.

Holmgren har mångårig erfarenhet från primärvården som distriktsläkare på vårdcentraler i framförallt Stockholms Län.

E-post: alf.holmgren@lugn-och-ro.se

Telefon: 0176 -190 20


Ring oss på 0176-190 20 för bokning eller boka vård på nätet.