Kirurgi

I vår nya vårdcentral erbjuder vi lilla kirurgin som innebär enklare kirurgiska ingrepp.

Ingreppen kan vara både planerade och oplanerade för alla åldrar.


Öppettider

Vardagar mellan kl 9-16

Ex på lilla kirurgin

Sårsuturering

Operation av nageltrång

Excision hudtumör

Biopsi hudförändring