Stockholm3-testet är en säkrare metod jämfört med PSA-testning för att bestämma risken för prostata-cancer.  Stockholm3 har vunnit EIT Innovators Award 2017 som ges till produkter med exceptionellt värde för individer och samhälle i Europa. Juryn bedömde att nyttan av Stockholm3 för Europa är mycket stor och att testet så skyndsamt som möjligt bör nå fler européer.

Husläkaren Lugn&Ro

PSA test ger ofta falsklarm

PSA prover som allmän screening av män som uppnåt en viss ålder har länge varit omdebatterat inom svensk cancervård. Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av fysisk undersökning och PSA följt av vävnadsprov.

PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer och ger ofta falsklarm.

Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren.

Som patient har du självklart rätt till PSA provtagning och din läkare ska då tydligt informera dig om riskerna med provets resultat.

Stockholm3 testet


Stockholm3-testet är ett blodprov som kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för en behandlingskrävande, allvarlig prostatacancer vid vävnadsprov.

Fördelar

Stockholm3 testet

Fördelarna med Stockholm3-testet gentemot PSA är att testet minskar antalet män som behöver genomgå vävnadsprov samtidigt som fler män med behandlingskrävande cancer hittas.

Stockholm3-testet hittar behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden. Stockholm3-testet ger dessutom ett svar med en tydlig rekommendation vilket gör att läkaren lättare kan fatta beslut om eventuell åtgärd.

Stockholm3-testet är utprovat på nästan 60,000 män från Stockholm.


Boka tidHälsokontroll

Män som tar Stockholm3-testet ska informeras om eventuella negativa konsekvenser av testning på samma sätt som i dag sker vid ett PSA-prov.