Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av hälsokontroller för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa.

Lugn&Ro Hälsokontroll

Förebyggande genomgång av din hälsa.

En stor studie (INTERHEART – Yusuf S et al. Lancet 2004;364:937-52) visar t ex att så mycket som 90 % av alla hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas, förutsatt att man upptäcker och åtgärdar riskfaktorer.

Riskfaktorer är bla

Högt blodtryck

Höga kolesterolhalter

Högt blodsocker

Övervikt och Bukfetma

Rökning

Stress

Stillasittande och låg fysisk aktivitet

En hälsosam investering

Regebundna hälsokontroller skapar förutsättningar för dig eller din personal för ett bättre välbefinnande.

Hos Lugn&Ro kan du enkelt boka en hälsoundersökning där vi rekommenderar olika varianter av undersökningar beroende på ålder.

Den enklaste kontrollen rekomenderar vi för yngre personer och den mest utförliga för dig som är över 40 år.

Hälsokontroll med kvalitet

För att upprätthålla en hög kvalitet i din hälsokontroll så innehåller varje kontroll som minimum:

Möte med sjuksköterska i samband med medicinsk provtagning

Medicinska provtagningar analyseras i vårt eget laboratorium och på Karolinska Universitetslaboratoriumet.

Genomgång av din hälsokontroll med specialistläkare oavsett resultat.