Stora Kontrollen

Lugn&Ro Hälsokontroll

Vår mottagning för hälsokontroller består av ett team av läkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hälsokontroller och förebyggande vård. I grunden är det samma kunskaper som i den allmänna hälso- och sjukvården. Skillnaden är att du själv bestämmer att du vill göra en hälsokontroll utan vidare symtom och du betalar då själv. Om hälsokontrollen gör fynd övergår du med ditt samtycke till den allmänna hälso- och sjukvården.

Vi ger även rådgivning för ditt förebyggande hälsoarbete.

Mottagningen utför en mängd av provtagningar som analyseras delvis hos oss men framförallt på Karolinska Universitetslabbet. Tillsammans med din läkare görs en slutlig analys av din hälsostatus.

Vår mest omfattande hälsokontroll

Vår utökade hälsokontroll rekommenderad för dig som är över 40 år.

I kontrollen ingår blodtryck, puls, längd, vikt, BMI och midjemått

Blodprover med kontroll av status, kolestorol och B-glukos, HbA1c, levervärden, njurprov, CRP och Urat

Urinprov för upptäcka protein, blod, bakterier, socker, keton där dessa ämnen kan vara tecken på sjukdom.

Hörselundersökning

Synundersökning.

Hälso- och livsstilsamtal

Analys inom ett par veckor som skickas skriftligen

Besök hos läkare för att diskutera resultatet


Hälsoformulär inför kontroll

 • Formulär hemskickad innan kontroll som du i lugn och ro fyller i
 • Hälsa och livsstilsfaktorer
 • Arbetsmiljö
 • Psykosocial arbetsmiljö

Sjuksköterska gör kontroller och provtagningar

 • Blodtryck och puls
 • Längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blod- och urinprover

Analyser

Lugn&Ro Provtagning

Analyser av provtagningar görs dels i vårt eget laboratorium (PNA) och hos Karolinska Universitetslab.


Blodprover

  • Blodstatus inklusive ferritin (järn)
  • Kolestorol
  • B-glukos
  • HbA1c (långtidsblodsocker)
  • Levervärden
  • Njurprov
  • CRP
  • Urat

  Urinprover

   • Protein (positivt kan vara tecken på njursjukdom)
   • Blod i urin (tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa, prostata)
   • Bakterier - urinvägsinfektion om samtidigt sveda eller förträngingar
   • Socker och ketoner - tecken på diabetes

   Slutliga analyser, bedömning och uppföljning av läkare.

   Sammanställning av hälsokontrollen skickas hem till dig.

   Återbesök bokas till läkare för genomgång oavsett resultat

   Vid avvikande värden här vi av oss direkt

   Ingår alltid uppföljning och rådgivning med din läkare angående ditt hälsoprotokoll