Vår mottagning

Lugn&Ro Hälsokontroll

Vår mottagning för hälsokontroller består av ett team av läkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hälsokontroller och förebyggande vård. I grunden är det samma kunskaper som i den allmänna hälso- och sjukvården. Skillnaden är att du själv bestämmer att du vill göra en hälsokontroll utan vidare symtom och du betalar då själv. Om hälsokontrollen gör fynd övergår du med ditt samtycke till den allmänna hälso- och sjukvården.

Vi ger även rådgivning för ditt förebyggande hälsoarbete.

Mottagningen utför en mängd av provtagningar som analyseras delvis hos oss men framförallt på Karolinska Universitetslabbet. Tillsammans med din läkare görs en slutlig analys av din hälsostatus.