Forskning

Lugn&Ro Hälsokontroll

En stor studie (INTERHEART – Yusuf S et al. Lancet 2004;364:937-52) visar t ex att så mycket som 90 % av alla hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas, förutsatt att man upptäcker och åtgärdar riskfaktorer.

Viktiga Riskfaktorer

Högt blodtryck

Höga kolesterolhalter

Högt blodsocker

Övervikt och Bukfetma

Rökning

Stress

Stillasittande och låg fysisk aktivitet